This page in English

Forskningsprojekt

Den ofrivillige komikern? Narren och den tidigmoderna humorns logik

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2020 - 2023

Kontaktperson

Peter Andersson

Forskningsämne

Projektet undersöker komikens föränderliga form och sociala roll under renässansen genom studiet av ett antal narrar och clowner verksamma i England under framför allt 1500-talet. Vid den här tiden skilde man på så kallade artificiella och naturliga narrar, dvs de som blev narrar tack vare sin komiska talang och de som blev narrar till följd av en utvecklingsstörning eller annan mental eller fysisk avvikelse. I fokus för forskningen ligger den senare kategorin och frågan kring hur den tidigmoderna humorn förhöll sig till det som vi idag kallar lyteskomik. Eller med andra ord: i vilken mån var den tidigmoderna periodens komiker ofrivilligt roliga? Projektet befinner sig i skärningspunkten mellan disability studies, kulturhistoria, litteraturhistoria och mikrohistoria.

Forskare

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet (VR)