This page in English

Pia Ridderby

Tjänstetitel: Verksamhetsansvarig linje 14 Organisation: Kommunikation och samverkan

E-post:

Telefon: 019 301099

Rum: N1013

Pia Ridderby

Om Pia Ridderby

Pia Ridderby arbetar som verksamhetsansvarig på Linje 14. Uppdraget innebär att leda och utveckla arbetet kring Linje 14 tillsammans med aktivitetssamordnare och ca 60 studentambassadörer.

Linje 14 är en samfinansierad verksamhet mellan Örebro universitet och Örebro kommun. Syftet med Linje 14 är att skapa intresse för högre studier hos ungdomar från studieovana miljöer.

Linje 14 samarbetar i dagsläget med Vivallaskolan, Västra Engelbrektsskolan och Mellringeskolan. En mängd olika aktiviteter såsom läxhjälp, studieteknikkurser, förebildningsdagar, studiebesök, mentorsprojekt samt Summer College på Örebro universitet, ger ungdomarna på samarbetsskolorna möjlighet att träffa representanter för Örebro universitet varje vecka.