This page in English

Pia Ridderby

Tjänstetitel: Enhetschef Organisation: Kommunikation och samverkan

E-post:

Telefon: 019 301099

Rum: E2224

Pia Ridderby

Om Pia Ridderby

Pia Ridderby arbetar som enhetschef på avdelningen för Kommunikation och samverkan. 

Enheten för studentrelationer ansvarar för arbetet med studentrekrytering, breddad rekrytering och studentsamverkan.