This page in English

Pia Ridderby

Befattning: Enhetschef Organisation: Kommunikation och samverkan

E-post:

Telefon: 019 301099

Rum: E2224

Pia Ridderby

Om Pia Ridderby

Pia Ridderby arbetar som chef för ORU Innovation Arena som ingår i avdelningen för kommunikation och samverkan. 

ORU Innovation Arena är en mötesplats för akademi, företag, offentlig sektor och samhälle. Tanken med arenan är att genom samverkan och innovation bidra till kunskapsbaserad samhällsutveckling, vilket är en direkt koppling till Örebro universitets vision och de strategiska målen för perioden 2018-2022.  

I arenan genomförs projektet Mötesplats Social Innovation (MSI) som går ut på att skapa mötesarenor för att främja sociala innovationer, entreprenörskap och företagande.

I enheten ingår även verksamhetsområdena studenters entreprenörskap och studentsamverkan som erbjuder möjlighet för alla våra studenter att möta det framtida arbetslivet under studietiden och prova på praktiskt entreprenörskap.

Detta sker genom möten mellan student och arbetsgivare, såväl fysiska som digitala. Inom studentsamverkan ryms bla.  Campusmässan, MentorMatch och Professionsprofilen

Pia Ridderby har läst PR Managment och marknadsföring vid Berghs School of Communication och är utbildad i att leda innovationsprocesser. Pia Ridderby har tidigare läst pedagogik på avancerad nivå vid Örebro universitet samt har en lärarexamen vid Lärarhögskolan i Stockholm och Stockholms universitet. Hon har arbetat med utvecklingsfrågor kopplat till utbildningsområdet sedan 2006.