This page in English

Pia Ridderby

Befattning: Enhetschef Organisation: Kommunikation och samverkansstöd

E-post:

Telefon: 019 301099

Rum: E2224

Pia Ridderby

Om Pia Ridderby

Pia Ridderby arbetar som enhetschef på avdelningen för Kommunikation och samverkansstöd. 

Enhetens uppdrag är att ge samverkansstöd till kärnverksamheten samt stärka studenternas attraktionskraft inför en framtida arbetsmarknad. Enheten ansvarar även för stöd och kommunikation till våra alumner samt koordinering av kompetensutveckling för yrkesverksamma och uppdragsutbildning

 Inom enheten ryms även stöd kopplat till donationer

Pia Ridderby har läst PR Managment och marknadsföring vid Berghs School of Communication och är utbildad i att leda innovationsprocesser. Pia Ridderby har tidigare läst pedagogik på avancerad nivå vid Örebro universitet samt har en lärarexamen vid Lärarhögskolan i Stockholm och Stockholms universitet. Hon har arbetat med utvecklingsfrågor kopplat till utbildningsområdet sedan 2006.