This page in English

Pia Ridderby

Tjänstetitel: Enhetschef Organisation: Kommunikation och samverkan

E-post:

Telefon: 019 301099

Rum: E2224

Pia Ridderby

Om Pia Ridderby

Pia Ridderby arbetar som enhetschef på Avdelningen för kommunikation och samverkan. 

Avdelningen kommunikation och samverkan har i uppdrag att ge stöd till utbildning och forskning i frågor som rör samverkan, information och breddad rekrytering. Avdelningens uppdrag har en tydlig koppling till Örebro universitets vision, att vara ett framstående universitet för en kunskapsbaserad samhällsutveckling och de strategiska målen för perioden 2018-2022. 

Avdelningen är indelad tre enheter; kommunikationsenheten, enheten för studentrelationer och enheten för samverkan. 

Pia Ridderby ansvarar för enheten studentrelationer där arbetet med breddad rekrytering, nationell- och internationell studentrekrytering samt studentsamverkan och alumn ingår. 

Inom området breddad rekrytering finns tre samverkansprojekt som syftar till att öka övergången till högre studier för unga med studieovan bakgrund:

  •  Linje 14 som sedan 2003 drivs tillsammans med Örebro kommun
  • Get Ready som sedan 2015 drivs i samarbete med Tegelbruket och som finansieras av Kommuninvest. 
  • Plugga vidare som finansieras av Karlskoga kommun och som arbetar utifrån Linje 14-modellen på högstadieskolor i Karlskoga kommun. 

Området nationell- och internationell studentrekrytering har som mål att öka antalet förstahandssökande till Örebro universitets utbildingsprogram. Ett av de viktigtaste uppdragen är att öka kännedomen om Örebro universitet gentemot målgruppen 19-24 år och ge stöd till utbildningsprogrammen kring marknadsföring och kommunikation.  

Området studentsamverkan har som mål att erbjuda möjlighet för alla våra studenter  att möta det framtida arbetslivet under studietiden. Detta sker genom möten mellan student och arbetsgivare, såväl fysiska som digitala. Inom detta område ryms även Campusmässan, MentorMatch och Professionsprofilen

Pia Ridderby är även ansvarig för projektet Mötesplats Social Innovation (MSI) som går ut på att skapa mötesarenor för att främja sociala innovationer, entreprenörskap och företagande. 

Pia Ridderby har läst PR Managment och marknadsföring vid Berghs School of Communication och är utbildad i att leda innovationsprocesser. Pia Ridderby har tidigare läst pedagogik på avancerad nivå vid Örebro universitet samt har en lärarexamen vid Lärarhögskolan i Stockholm och Stockholms universitet. Hon har arbetat med utvecklingsfrågor kopplat till  utbildningsområdet sedan 2006.