Kompetensutveckling för yrkesverksamma

Allt hastigare förändringar i vår omvärld skapar möjligheter och driver fram en ökad efterfrågan på kompetensutveckling. Vi vänder oss till dig som individ, som är intresserad av att lära nytt. Kanske befinner du dig mitt i arbetslivet, men är intresserad av att höja kompetensen inom din yrkesroll, eller bara nyfiken på ett nytt kunskapsområde?

Resultat: 137 kurser inom 27 olika ämnesområden. För att se kurserna välj ämnesområde nedan.

Grundnivå

Kurser som inte kräver tidigare högskolestudier

Grundnivå

Kurser som inte kräver tidigare högskolestudier

Grundnivå

Kurser som inte kräver tidigare högskolestudier

Grundnivå

Kurser som inte kräver tidigare högskolestudier

En grupp människor som diskuterar.

Uppdragsutbildning

Örebro universitet kan på ditt uppdrag bidra i utvecklingsprocessen och det livslånga lärandet.