This page in English

Uppdragsutbildning för yrkesverksamma

Människor i lärandemiljö

Vi kallar det uppdragsutbildning. Du kanske säger kompetensutveckling, vidareutbildning eller personalutveckling – oavsett vilket, kan Örebro universitet på ditt uppdrag bidra i utvecklingsprocessen och det livslånga lärandet.

Formen på en uppdragsutbildning styrs av era behov och anpassas efter vilken kompetens som ni behöver och hur ni vill genomföra utbildningen. Några exempel på hur en uppdragsutbildning kan utformas är:

 • Skräddarsydd utbildning framtagen helt efter era specifika behov och utmaningar.
 • Utbildning enligt någon av våra existerande kurser med viss anpassning efter ert företags unika behov.
 • Samläsning med studenter på befintliga kurser eller program.

Uppdragsutbildning inom

Larmanordningen hesa Fredrik mot en blå himmel.

Totalförsvar

Totalförsvar.

Mer om uppdragsutbildning

Det här menar vi med uppdragsutbildning

Uppdragsutbildning är en utbildning som anordnas mot en avgift. Syftet med utbildningen ska vara personalutbildning eller utbildning som behövs av arbetsmarknadsmässiga eller biståndspolitiska skäl. Uppdragsutbildning kan endast köpas av juridiska personer det vill säga att fysiska personer eller enskilda näringsidkare inte kan komma ifråga.

Arbetsgivaren bestämmer vilka i personalen som ska delta i utbildningen. Det finns inga krav på formell behörighet när det gäller uppdragsutbildning. Deltagarna kan ha mycket, liten eller ingen erfarenhet alls av universitetsstudier men bidra med desto mer praktisk kompetens. En utbildning kan, om arbetsgivaren önskar, ge högskolepoäng.

Så går det till

1. Ni tar kontakt för en inledande dialog gällande ert behov av kompetensutveckling.
Följande frågor är bra att besvara innan:

 • Vad är ert syfte och mål med kompetensutvecklingen?
 • Vilken kompetens är det ni saknar eller vill utveckla?
 • Ska utbildningen vara poänggivande?
 • Var ska den genomföras? (distans, webb, hos er eller på Örebro universitet)
 • Hur ofta (studietakt) ska utbildningen genomföras?
 • Hur många är det som ska kompetensutvecklas?
 • När i tid ska utbildningen starta och/eller avslutas?
 • Tankar kring innehåll, finns det någon befintlig kurs vid Örebro universitet som är aktuell eller ska vi skräddarsy helt efter era önskemål?
 • Hur ser er budget ut?

2. Vi tar fram och presenterar kursplan tillsammans med offert. Allt sker i nära samarbete med det undervisande ämnet/ämnena.

3. Vi avtalar gällande den överenskomna utbildningen.

4. Utbildningen genomförs enligt plan.

5. Tillsammans utvärderar vi insatsen.

Frågor och svar

Vad är uppdragsutbildning?
Uppdragsutbildning är utbildning som sker på uppdrag av en arbetsgivare mot en avgift. Den som köper utbildningen är uppdragsgivare och utser vilka som ska delta. Utbildningen kan vara allt ifrån en kortare kurs till ett helt paket av kurser under en längre tid.

Vem får köpa uppdragsutbildning?
En arbetsgivare (juridisk person) kan köpa uppdragsutbildning för sin personal. Utbildningen ska ha betydelse för deltagarens arbete hos arbetsgivaren. Privatpersoner får inte köpa platser i en uppdragsutbildning, däremot har företag (dock ej enskild firma) och andra organisationer rätt att göra det.

Kan jag som privatperson köpa en utbildning?
Nej, det är endast arbetsgivare/juridiska personer som kan köpa en uppdragsutbildning. Som privatperson kan du i alltid söka till lärosätets ordinarie kurser och program.

Vem får delta i uppdragsutbildning?
Den organisationen som beställer kursen beslutar om vem som ska delta. Vanligtvis är det en arbetsgivare som köper någon form av kompetensutveckling till sina anställda.

Behöver man ha studerat på universitet tidigare för att få gå en uppdragsutbildning? 
Generellt behöver man inte ha studerat på högskola tidigare. Men i enstaka kurser kan det behövas förkunskaper som man tillägnat sig genom tidigare högskole- eller universitetsstudier.

Kan man få akademiska poäng?          
Ja, många kurser ger akademiska poäng efter godkänd examination. Vid examinationen ställs samma krav som i den akademiska grundutbildningen. Av kursbeviset kommer det framgå att kursen är en uppdragsutbildning.

Hur många studietimmar krävs för en kurs?
En kurs kanske inte alltid innehåller många föreläsningstillfällen men som deltagare får man räkna med att lägga ner en del timmar på självstudier. Varje 1,5hp motsvarar en veckas heltidsstudier på universitetet.

Sker all utbildning på Örebro universitet?  
I våra skräddarsydda utbildningar har uppdragsgivaren i många fall möjlighet att påverka var uppdragsutbildningen ska genomföras. Det kan vara på Örebro universitet eller i uppdragsgivarens egna lokaler. Det går också att välja om utbildningarna ska genomföras i seminarieform, ges som en workshop eller som distansutbildning via internet.

Ska vi skriva avtal?
Uppdragsgivaren (företaget, kommun, landsting eller dylikt) och universitetet avtalar om vad som ska gälla för uppdragsutbildningen; vad den ska innehålla, när, var och hur den ska genomföras, för hur många personer och till vilket pris. Det dokumenteras i ett avtal som ett skriftligt förtydligande av vad man kommit överens om.

Vad är skillnader och likheter mellan uppdragsutbildning och ordinarie högskoleutbildning?
Uppdragsutbildningar kan vara skräddarsydda utifrån arbetsgivarens önskemål eller ha samma innehåll som i de ordinarie utbildningarna. Det går även att samläsa kurser med övriga studenter, det vill säga med de som sökt och antagits till en högskoleutbildning. När det gäller kvalitetskrav har vi lika höga krav på en poänggivande uppdragsutbildning som på en ordinarie utbildning.

Vår uppgift är att erbjuda näringslivet, den offentliga sektorn och organisationer den bästa tänkbara kompetensutvecklingen.

Vill du veta mer? Kontakta oss på uppdragsutbildning@oru.se.

Ansvarig för Uppdragsutbildning

Åsa Kärrman-Bolang

Befattning: Verksamhetskoordinator Organisation: Kommunikation och samverkansstöd

Profilsida: Åsa Kärrman-Bolang

E-post: YXNhLmthcnJtYW4tYm9sYW5nO29ydS5zZQ==

Telefon: 019 303630

Rum: E2253

Åsa Kärrman-Bolang

Ansvarig för profilområde Artificiell intelligens

Johan Axelsson

Befattning: Verksamhetskoordinator Organisation: Kommunikation och samverkansstöd

Profilsida: Johan Axelsson

E-post: am9oYW4uYXhlbHNzb247b3J1LnNl

Telefon: 019 303211

Rum: E2204

Johan Axelsson
Forskaruppdrag

Hyr en forskare – eller föreläsare

På Örebro universitet arbetar 130 professorer och 530 forskare och lärare. Genom Uppdragsportalen kan du dra nytta av deras kompetens i din verksamhet. Vänd dig till Föreläsningsuppdrag för att anlita en inspirerande föreläsare eller Forskaruppdrag för att hyra in en forskare med spetskompetens som konsult.

Maria Holm och Jennie Tikkanen styr en programmeringsbar robotboll. Kursledaren Per Alnervik tittar på.

"Inspirerande och lärorikt"

Inspirerande, kompetenshöjande och lärorikt – så tycker två av de barnskötare från länet som just nu deltar i en uppdragsutbildning för barnskötare vid Örebro universitet. Läs artikeln här.

Johan Axelsson

"Livslångt lärande jätteviktigt"

"Eftersom teknikutvecklingen går så snabbt måste man uppdatera sin kunskap för att kunna hänga med", säger Johan Axelsson som är koordinator för uppdragsutbildning inom AI på Örebro universitet. Läs artikeln här.

Matilda Ernkrans och Amy Loutfi.

Ernkrans berömmer AI-kurser

"Det jag fastnade mest för var sättet man jobbar med kompetensutveckling tillsammans med näringslivet", säger Matilda Ernkrans. Läs artikeln här.

Linda Karlsson.

"Har lärt mig fantastiskt mycket"

Linda Karlsson, provmetodutvecklare på Saab Aeronautics, gick Smarterkursen "Introduktion till maskininlärning" våren 2018:

– I kursen fick jag använda mig av verkliga problem från flygprovverksamhet för att testa maskininlärningsalgoritmer som vi sedan har haft stor nytta av. Jag är väldigt nöjd med kursen, säger hon. 

Annika Olsén och Magdalena Nohrborg

"Väldigt hög nivå på lärarna"

Annika Olsén och Magdalena Nohrborg, patentingenjörer på Epiroc, gick Smarterkursen "Avancerad artificiell intelligens" under våren 2018.

– Vi tycker att kursen har varit väldigt bra. Det är väldigt hög nivå på lärarna, säger de.