This page in English

Rasmus Karlander

Befattning: Doktorand Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post: cmFzbXVzLmthcmxhbmRlcjtvcnUuc2U=

Telefon: 019 303417

Rum: G2142

Rasmus Karlander
Forskningsämne

Om Rasmus Karlander

Rasmus Karlander är doktorand i idrottsvetenskap vid Örebro Universitet sedan maj 2022. Han har en lärarexamen från Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm (GIH) inriktning idrott och hälsa, biologi och naturkunskap. Rasmus Karlander har tidigare varit verksam gymnasielärare och adjunkt (lärarutbildare) på GIH med fokus på hälsodidaktik. 

Forskning

Rasmus forskningsintressen riktas mot hållbarhet, hälsa, motivation och gröna miljöer.

Rasmus Karlander är en del av forskarskolan SMOVE (Sustainable movement education) vilket är ett samarbete mellan GIH Stockholm, Örebro universitet, Göteborgs universitet och Malmö universitet. Rasmus avhandlingsarbete riktas mot hållbar rörelse i skolan.

Undervisning

Rasmus undervisar i didaktik inrikting hälsa och friluftsliv för blivande idrottslärare. 

Samarbeten och uppdrag

Medlem i forskningsgruppen ReShape vid Örebro universitet