This page in English

Ravi Chadalavada

Befattning: Innovationsrådgivare Organisation: Örebro universitet Holding AB

E-post:

Telefon: 019 303974

Rum: IA 2016

Ravi Chadalavada

Om Ravi Chadalavada

Ravi Chadalavada är doktorand inom datavetenskap och arbetar med människa-robotinteraktion inom projektet Action and Intention Recognition.

Under tiden Ravi genomförde sin civilingenjörsutbildning i ”Systems, control and mechatronics” vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg, flyttade han till Mobile Robotics and Olfaction Lab vid Örebro universitet under 2015 för att fortsätta sin masteruppsats inom människa-robotinteraktion och därefter påbörja sina doktorandstudier. Ravis arbete fokuserar primärt på att utveckla tekniker för att optimera interaktionen och synergin mellan robotar och människor, särskilt inriktat på industriell logistik.

För närvarande arbetar Ravi Chadalavada även med innovationen QT-PIE, som är en spin-off från hans forskning. Tillsammans med ett forskarteam utvecklar Ravi en intelligent körbedömningsteknik för att objektivt mäta körfärdigheter. På så vis kan inlärning, undervisning och undersökning av körfärdigheter anpassas för optimal prestanda. Ett av de viktigaste tillämpningsområdena för denna teknik är inom vården, och detta undersöks just nu i ett pilotprojekt kallat Dash (Semantic eye-tracking for driving assessment inom healthcare).

För att veta mer om Dash-projektet: https://www.oru.se/samverkan/innovation-och-ideutveckling/ai-impact-lab/pagaende-projekt/dash/

Mina senaste intervjuer:

Sveriges Radio: https://sverigesradio.se/avsnitt/ravi-mater-ogonrorelser-for-att-se-vem-som-ska-fa-kora-bil

SVT: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/doktoranden-ravi-lakare-kan-ge-ai-glasogon-pa-recept

Om du vill komma i kontakt med mig angående min forskning, vänligen skicka mig ett mejl.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag