This page in English

Rebecca Siponen

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 301091

Rum: L2248

Rebecca Siponen

Om Rebecca Siponen

Rebecca är doktorand i psykologi. Hennes forskning baseras på svensk registerdata och handlar om långsiktiga konsekvenser av ett kriminellt beteende i ungdomen. 

Handledare är Dr. Catherine Tuvblad och Professor Henrik Larsson


Rebecca har en bakgrund i kriminologi och har en magisterexamen i kriminologi.