This page in English

Rebecca Siponen

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 301091

Rum: L2248

Forskningsämne

Om Rebecca Siponen

Rebecca är doktorand i psykologi. Hennes forskning baseras på data från flera svenska longitudinella populationsbaserade register och avser undersöka långsiktiga konsekvenser av ett kriminellt beteende i ungdomen i relation till psykiatriska diagnoser i barndomen. 

Handledare är Dr. Catherine Tuvblad och Professor Henrik Larsson


Rebecca har sedan tidigare en magisterexamen i kriminologi vid Örebro universitet.