This page in English

Brittany Evans

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 301229

Rum: L2221

Brittany Evans
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Brittany Evans

Min forskning fokuserar på underliggande mekanismer för utvecklingsproblem bland ungdomar, och i synnerhet biologisk stress som sådan underliggande mekanism. Den största delen av mitt arbete har varit fokuserat kring bredare externa problem och substansanvändning, men jag har även arbetat med internaliseringsproblem. Jag är fascinerad av de biologiska faktorer som ligger till grund för individuella skillnader, till exempel kortisolnivåer (ett stresshormon i hypotalamus-hypofys-binjure-axeln), autonom nervsystem-aktivitet (t.ex. hjärtfrekvens), hjärnaktivitet samt genetiska faktorer. Jag är särskilt intresserad av att studera samspelet mellan den bredare sociala miljön (till exempel stadsbebyggelse och socioekonomiska förhållanden) och individuella biologiska skillnader i utformningen av mänskligt beteende.

Jag undervisar i kvantitativa metoder, biopsykosocial kriminologi och psykopatologi, droger och brottslighet. Jag arbetar även som pedagogisk utvecklare inom Kriminologi-programmet.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Konferensbidrag

Manuskript