This page in English

Catherine Tuvblad

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303678

Rum: L2213

Catherine Tuvblad

Om Catherine Tuvblad

Dr. Catherine Tuvblad är forskarassistent i kriminologi. Catherines forskning fokuserar främst på biologiska riskfaktorer för kriminellt och antisocialt beteende.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Manuskript