This page in English

Ricardo Goncalves

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303176

Rum: F3213

Ricardo Goncalves

Om Ricardo Goncalves

Ricardo är doktorand i pedagogik med inriktning mot förskolan. Han är legitimerad förskollärare, har en magisterexamen i pedagogiskt arbete samt en kandidatexamen i pedagogik. Hans forskningsintresse rör frågor om genus och jämställdhet i förskolan, särskilt i förhållande till manliga förskolepersonal. Intresset kommer utifrån hans personliga erfarenheter som manlig förskollärare och nyfikenhet kring ämnet.


Ricardos forskningsprojekt avser att undersöka relationen mellan manlig förskollärare, barn och fysisk kontakt i förskolans verksamhet. Detta med hänsyn till män är en minoritetsgrupp i förskolan, samt barnens behov av närhet och fysisk kontakt. Studien kommer att behandla frågor kring maskulinitetsnormer och materialitetens betydelse i den fysiska kontakten mellan manliga förskollärare och barn.


Han är också medlem i forskargrupperna: ReCEL (Reasearch on Children, Education and Learning), Critical Studies on Men and Masculinites och HOME (Brazilian Research Group on Men, Masculinities an Education).

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Konferensbidrag

Gonçalves de Sousa, R. (2021). Men who care: A review of studies on male practitioners in Early Childhood Education and Care. Konferensbidrag vid European Conference on Educational Research (ECER 2021), (Online Conference), Geneva, Switzerland, September 6-10, 2021.
Goncalves De Sousa, R. (2021). Men who care: A review of studies on male practitioners in Early Childhood Education and Care. Konferensbidrag vid Nordic Educational Research Association (NERA 2021), Odense, Denmark, November 3-5, 2021.