This page in English

Ricardo Goncalves

Befattning: Doktorand Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post: cmljYXJkby5nb25jYWx2ZXM7b3J1LnNl

Telefon: 019 303176

Rum: F3213

Ricardo Goncalves

Om Ricardo Goncalves

Ricardo är doktorand i pedagogik med inriktning mot förskolan. Han är legitimerad förskollärare, har en magisterexamen i pedagogiskt arbete och en kandidatexamen i pedagogik. Hans forskningsintressen rör didaktik, genus och jämställdhet i förskolan, särskilt i förhållande till manlig förskolepersonal. Ricardo studerar i sitt avhandlingsprojekt relationen mellan manliga förskollärare, barn och fysisk beröring i förskolan. I studien avser han att undersöka hur fysisk beröring som pedagogisk handling kan skapa förutsättningar för barnens omsorg och lärande, samt manliga förskollärares yrkesutövning.


Ricardo undervisar inom förskollärarutbildningen i bland annat lek, lärande, estetik samt kritisk pedagogik i förskolan. Han är också medlem i forskargrupperna: ReCEL (Reasearch on Children, Education and Learning), Gender Balance (EECERA Special Interest Group) och HOME (Brazilian Research Group on Men, Masculinities and Education).

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag