This page in English

Ruhija Hodza-Beganovic

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Ruhija Hodza-Beganovic
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Ruhija Hodza-Beganovic

Ruhija Hodza-Beganovic är läkare anställd på Internationella medicinska Programmet i Region Östergötland och doktorand vid Örebro Universitetet. Ruhija deltar i forskningsmiljön Care about Caring och professionellt lärande. Hon forskar på utveckling och tillämpning av innovativa utbildningsinsatser inom hälso-och sjukvård i låg- och medelinkomstländer (LMIC). Hennes forskningsintressen rör utvecklingen av pedagogiska insatser som kan stödja kunskapsöverföring och kapacitetsutveckling inom hälso-och sjukvård i hög-och låg medelinkomstländer. Syftet är att utvecklingen i hälso-och sjukvården i LMIC borde följa trenderna av den globala utvecklingen för att uppnå globala utvecklingsmålen.

Avhandling beskriver en innovativ metod där en utbildning i form av ett enkätbaserad lärande skapar reflektion, delaktighet och initierar inter-professionellt samarbete viktiga för professionell utveckling. Modellen utvecklades som en vidareutveckling efter en del intensiva kliniska utbildningsinsatser med syfte att förbättra icke-kliniska färdigheter. Modellen utvecklas i hälso-/sjukvårdsteam på Balkan och fortsätter att utvecklas till en pedagogisk approach för att öka professionell medvetenhet hos sjukvårdspersonal i låg- och medelinkomstländer.
 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter | 

Artiklar i tidskrifter

Hodza-Beganovic, R. , Carlsson, H. , Lidberg, H. , Blaku, V. & Berggren, P. (2019). Implementation and development of guidelines in the emergency services in Kosovo - PARIHS framework. European Journal of Public Health, 29 (Suppl. 4), 535-535.
Carlsson, H. , Blaku, V. , Lidberg, H. , Hodza-Beganovic, R. & Berggren, P. (2019). Implementing treatment guidelines for ambulance services in a low- and middle income setting. European Journal of Public Health, 29 (Suppl. 4), 515-515.
Hodza-Beganovic, R. , Berggren, P. , Hugelius, K. & Edelbring, S. (2019). Survey-based experiential learning - means of raising professional awareness in developing countries. European Journal of Public Health, 29 (Suppl. 4), 586-586.