This page in English

Ruhija Hodza-Beganovic

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Ruhija Hodza-Beganovic
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Ruhija Hodza-Beganovic

Ruhija Hodza-Beganovic är läkare anställd på Internationella medicinska programmet Region Östergötland och doktorand vid Örebro Universitetet. Ruhija deltar i forskningsmiljön Care about Caring och professionellt lärande. Hon forskar på utveckling och tillämpning av innovativa utbildningsinsatser inom hälso-och sjukvård i låg- och medelinkomstländer (LMIC). Hennes forskningsintressen rör utvecklingen av pedagogiska insatser som kan stödja kunskapsöverföring och kapacitetsutveckling inom hälso-och sjukvård i hög-och låg medelinkomstländer. Syftet är att utvecklingen i hälso-och sjukvården i LMIC borde följa trenderna av den globala utvecklingen för att uppnå globala utvecklingsmålen.

Avhandling beskriver en innovativ metod där en utbildning i form av ett enkätbaserad lärande skapar reflektion, delaktighet och initierar inter-professionellt samarbete viktiga för professionell utveckling. Modellen utvecklades som en vidareutveckling efter en del intensiva kliniska utbildningsinsatser med syfte att förbättra icke-kliniska färdigheter. Modellen utvecklas i hälso-/sjukvårdsteam på Balkan och fortsätter att utvecklas till en pedagogisk approach för att öka professionell medvetenhet hos sjukvårdspersonal i låg- och medelinkomstländer.