This page in English

Forskningsprojekt

Ökad professionell medvetenhet hos hälsoprofessioner: Enkätbaserat erfarenhetsbaserat lärande på Balkan.

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2019 - 2023

Kontaktperson

Samuel Edelbring

Doktorandprojektet undersöker hur professionell medvetenhet kan utvecklas bland hälso- och sjukvårdsprofessioner i återuppbyggnadsskeden i låg- och medelinkomstländer. I workshops med lokala deltagare bearbetas centrala begrepp genom forskningsbaserade enkäter. Dessa kontextualiseras och utgör en grund för erfarenhetsbaserat lärande. Begreppen relateras till individuella, team-  och organisatoriska dimensioner. Interprofessionell teamsamverkan är ett fokuserat tema.

Finansiärer

  • The international medical programme (IMP)
  • Region Östergötland

Samarbetspartners