This page in English

Sara Cajander

Befattning: Biträdande lektor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post: c2FyYS5jYWphbmRlcjtvcnUuc2U=

Telefon: 019 303348

Rum: X1203

Sara Cajander
Forskningsämne

Om Sara Cajander

Sara är specialist inom infektionssjukdomar och arbetar som överläkare på Infektionskliniken USÖ. Hon bedriver klinisk forskning med fokus på sepsis, bakteriemi och covid-19. Forskningen har en tydlig klinisk anknytning som syftar till att förbättra behandling och prognos. Hon medverkar även i nationella och internationella expertgrupper inom området och är medförfattare av de nationella behandlingsriktlinjerna för både sepsis och covid-19. 

 

EGIS

Nationellt vårdprogram för covid-19

Nationellt vårdprogram för handläggning av sepsis och septisk chock

 

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Manuskript