This page in English

Simon Lundh

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

E-post:

Telefon: 019 302127

Rum: N3038

Simon Lundh

Om Simon Lundh

Simon Lundh är ekonomie doktor och arbetar på Handelshögskolan vid Örebro universitet. Simons forskning är inriktad mot externredovisning och redovisningsstandarder. I sin avhandling (2020) skrev Simon om immateriella tillgångar och hur principbaserade redovisningsstandarder används när, och till följd av att, de tolkas och förtydligas från det generella till det specifika i företagen. Han undervisar främst i extern- och koncernredovisning. 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Licentiatavhandlingar |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Böcker

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Licentiatavhandlingar

Samlingsverk (redaktör)