This page in English

Sofia Axelsson

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Sofia Axelsson
Forskningsämne

Om Sofia Axelsson

Sofia Axelsson är specialistsjuksköterska vid strålbehandlingsenheten på Onkologiska kliniken, Örebro universitetssjukhus och doktorand på Örebro universitet vid instutitionen för hälsovetenskaper. Hennes forskarområde är äldre och strålbehandling där hennes forskningsprojekt utvärderar om två specifika bedömningsformulär kan förutsäga biverkningsgrad hos äldre patienter med cancer utifrån bedömd skörhet.