This page in English

Sofia Sigra

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Sofia Sigra

Om Sofia Sigra

Sofia Sigra är ST-läkare i klinisk farmakologi vid Universitetssjukhuset Örebro och doktorand vid Institutionen för medicinska vetenskaper vid Örebro Universitet.

Sofia Sigra började under läkarutbildningen forska om två barnpsykiatriska tillstånd som karakteriseras av akut tvångssyndrom, tics eller ätstörning. Orsaken förmodas finnas i immunsystemet och samlas under begreppen PANDAS (Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorder Associated with Streptococcal infections) och PANS (Pediatric Acute-onset Neuropsychiatric Syndrome).

De senaste årtiondena har immunsystemet lyfts fram som möjlig bidragande orsak till vissa grupper av psykiska sjukdomar. Det finns stöd i forskningen för att en immunologisk sårbarhet bidrar till uppkomsten av psykisk sjukdom, som till exempel depression, schizofreni och tvångssyndrom.

Den kunskapen leder i sin tur till frågan om behandlingar som påverkar immunsystemets funktion kan ha effekt på dessa sjukdomar. Om så är fallet öppnar det dörrar till nya potentiella behandlingsalternativ för denna svårt sjuka patientgrupp.

Sofia Sigra forskar inom området immunopsykiatri och hennes doktorandprojekt handlar om att undersöka effekten av behandling riktad mot immunsystemet som ett sätt att behandla svåra former av schizofreni och tvångssyndrom, där annan behandling inte fungerar. Hon ska också kartlägga potentiella biomarkörer vid dessa tillstånd.