This page in English

Forskningsprojekt

Rituximab för schizofrenispektrumsjukdomar. En pilotstudie.

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Susanne Bejerot

Immunologiska sjukdomar förknippas främst med fysiska symtom. Samband mellan inflammation/autoimmunitet och psykiska sjukdomsbilder har dock uppmärksammats på senare år. Anti-inflammatorisk behandling har i enstaka studier prövats på psykiatrisk indikation.

I denna studie avser vi att behandla med patienter med schizofreni, med samsjuklighet med andra psykiatriska sjukdomar med rituximab i en öppen pilotstudie. Vi kommer också att undersöka tecken på inflammation i blod, ryggmärgsvätska och faeces, samt i hjärnan, före och efter behandling, samt undersöka om kognition och tarmpermeabilitet förändras av behandlingen. Immunologiska förändringar som följd av behandling monitoreras med flödescytometri och analys av inflammatoriska och metabola mediatorer görs på gen- och proteinnivå.

12 patienter (18-40 år) svårt sjuka sedan minst 2 år, behandlas med infusion rituximab i samma dosering som ges vid multipel scleros. Ordinarie psykiatrisk behandling är oförändrad. Effekten utvärderas efter 20 veckor och 40 veckor. 40% minskning i PANSS skalan motsvarar en behandlingseffekt. Samtliga följs i 1år. En kvalitativ intervju görs för att undersöka patientens subjektiva upplevelse. Rituximab har inte tidigare prövats på den aktuella patientgruppen. Om behandlingen är verkningsfull kan den på sikt revolutionera behandlingen av svår psykos.

Finansiärer

  • Hjärnfonden
  • Nyckelfonden
  • Torsten Söderbergs Stiftelse

Samarbetspartners