This page in English

Staffan Tevell

Befattning: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post: c3RhZmZhbi50ZXZlbGw7b3J1LnNl

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: -

Staffan Tevell
Forskningsämne

Om Staffan Tevell

Staffan Tevell är överläkare på Infektionskliniken i Karlstad. Han är knuten till Centrum för Klinisk Forskning och Utbildning i Region Värmland, och affilierad forskare vid Örebro Universitet.

Forskning

Staffan Tevells huvudsakliga forskningsområde är ortopediska infektioner (implantatassocierade ortopediska infektioner) och stafylokockinfektioner. Sedan pandemistarten 2020 har även forskning kring covid-19 tillkommit, huvudsakligen genom att vara PI för Värmland i de två prospektiva multicenter-kohorterna CoVUm (uppföljning efter covid-19) och CoVacc (vaccineffekt).

Samarbeten och uppdrag

Staffan Tevell är sammankallande i Svenska Infektionsläkarföreningens vårdprogramgrupp för led- och skelettinfektioner. Han är även medlem i ESCMID, ESGIAI och EBJIS.

Han är bihandledare till
Pendar Khalili (Uppsala universitet; Fracture related infections: Incidence, microbiology, treatment and outcome)
Robert Luhr (Örebro universitet; Mortality in Staphylococcus aureus Bacteremia and Sepsis: Understanding the Contributions of Bacterial Genomic Factors and Host Biomarkers)
Tove Björsell (Örebro universitet; Respiratory function post COVID-19 related to symtoms, radiological findings and biomarkers)

Om avhandlingen

COVID-19 forskning

Forskningsprojekt

Pågående projekt

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar