This page in English

Staffan Tevell

Tjänstetitel: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Staffan Tevell
Forskningsämne

Om Staffan Tevell

Staffan Tevell är Medicinskt ledningsansvarig Överläkare på Infektionskliniken i Karlstad. Han är knuten till Centrum för Klinisk Forskning och Utbildning i Region Värmland, och affilierad forskare vid Örebro Universitet. Han är ledamot i SPUK (Svenska Infektionsläkarföreningens Utbildningskommitté för specialistutbildning inom infektionssjukdomar).

Forskning

Staffan Tevells huvudsakliga forskningsområde är ortopediska infektioner (implantatassocierade ortopediska infektioner) och Stafylokockinfektioner. Under 2020 har även forskning kring covid-19 tillkommit.

Samarbeten och uppdrag

Staffan Tevell är sammankallande i Svenska Infektionsläkarföreningens vårdprogramgrupp för led- och skelettinfektioner. Han är även medlem i ESCMID, ESGIAI och EBJIS.

Om avhandlingen

COVID-19 forskning

Forskningsprojekt

Pågående projekt

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar