This page in English

Staffan Tevell

Tjänstetitel: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Staffan Tevell

Forskningsämne

Om Staffan Tevell

Staffan Tevell är Medicinskt ledningsansvarig Överläkare på Infektionskliniken i Karlstad. Han är knuten till Centrum för Klinisk Forskning och Utbildning i Region Värmland, och affilierad forskare vid Örebro Universitet. Han är ledamot i SPUK (Svenska Infektionsläkarföreningens Utbildningskommitté för specialistutbildning inom infektionssjukdomar).

Forskning

Staffan Tevells huvudsakliga forskningsområde är ortopediska infektioner (implantatassocierade ortopediska infektioner) och Stafylokockinfektioner. Under 2020 har även forskning kring covid-19 tillkommit.

Samarbeten och uppdrag

Staffan Tevell är sammankallande i Svenska Infektionsläkarföreningens vårdprogramgrupp för led- och skelettinfektioner. Han är även medlem i ESCMID, ESGIAI och EBJIS.

Om avhandlingen

COVID-19 forskning

Forskningsprojekt

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar | 

Artiklar i tidskrifter

Normark, J. , Vikström, L. , Gwon, Y. , Persson, I. , Edin, A. , Björsell, T. , Dernstedt, A. , Christ, W. & et al. (2021). Heterologous ChAdOx1 nCoV-19 and mRNA-1273 Vaccination. New England Journal of Medicine.
Månsson, E. , Tevell, S. , Nilsdotter-Augustinsson, Å. , Johannesen, T. B. , Sundqvist, M. , Stegger, M. & Söderquist, B. (2021). Methicillin-Resistant Staphylococcus epidermidis Lineages in the Nasal and Skin Microbiota of Patients Planned for Arthroplasty Surgery. Microorganisms, 9 (2).
Iversen, S. , Johannesen, T. B. , Ingham, A. C. , Edslev, S. M. , Tevell, S. , Månsson, E. , Nilsdotter-Augustinsson, Å. , Söderquist, B. & et al. (2020). Alteration of Bacterial Communities in Anterior Nares and Skin Sites of Patients Undergoing Arthroplasty Surgery: Analysis by 16S rRNA and Staphylococcal-Specific tuf Gene Sequencing. Microorganisms, 8 (12).
Wildeman, P. , Tevell, S. , Eriksson, C. , Lagos, A. C. , Söderquist, B. & Stenmark, B. (2020). Genomic characterization and outcome of prosthetic joint infections caused by Staphylococcus aureus. Scientific Reports, 10 (1).
Tevell, S. & Christensson, B. (2020). Oral Flucloxacillin for Staphylococcal Osteomyelitis: Obsolete or Underused?. Journal of bone and joint infection, 5 (1), 25-27.
Tevell, S. , Baig, S. , Hellmark, B. , Martins Simoes, P. , Wirth, T. , Butin, M. , Nilsdotter-Augustinsson, Å. , Söderquist, B. & et al. (2020). Presence of the neonatal Staphylococcus capitis outbreak clone (NRCS-A) in prosthetic joint infections. Scientific Reports, 10 (1).
Tevell, S. , Baig, S. , Nilsdotter-Augustinsson, Å. , Stegger, M. & Söderquist, B. (2019). Same Organism, Different Phenotype: Are Phenotypic Criteria Adequate In Coagulase-Negative Staphylococcal Orthopaedic Implant-Associated Infections?. Journal of bone and joint infection, 4 (1), 16-19.
Salih, L. , Tevell, S. , Månsson, E. , Nilsdotter-Augustinsson, Å. , Hellmark, B. & Söderquist, B. (2018). Staphylococcus epidermidis isolates from nares and prosthetic joint infections are mupirocin susceptible. Journal of bone and joint infection, 3 (1), 1-4.
Tevell, S. , Hellmark, B. , Nilsdotter-Augustinsson, Å. & Söderquist, B. (2017). Staphylococcus capitis isolated from prosthetic joint infections. European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 36 (1), 115-122.
Tevell, S. , Claesson, C. , Hellmark, B. , Söderquist, B. & Nilsdotter-Augustinsson, Å. (2014). Heterogeneous glycopeptide intermediate Staphylococcus epidermidis isolated from prosthetic joint infections. European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 33 (6), 911-917.

Artiklar, forskningsöversikter

Tevell, S. , Christensson, B. , Nilsdotter-Augustinsson, Å. , Rydén, C. , Ryding, U. , Söderquist, B. & Åkerlund, B. (2019). Handläggning av infektioner vid ortopediska implantat en utmaning för vården [Treatment of orthopedic implant-associated infections]. Läkartidningen, 116 (43).

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Tevell, S. (2019). Staphylococcal prosthetic joint infections: similar, but still different. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro University.