This page in English

Forskningsprojekt

Ledprotesinfektioner

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Bo Söderquist

Varifrån kommer de stafylokocker som orsakar ledprotesinfektioner? Med syfte att klarlägga detta studerar forskargruppen antibiotikaresistens, virulensfaktorer och patogenetiska mekanismer med molekylärbiologiska metoder hos stafylokocker isolerade från patienter med ledprotesinfektion inklusive hudens mikrobiom hos patienter som genomgår ledprotesoperation. Även hur prevention, diagnostik och behandling av ledprotesinfektion kan förbättras undersöks.

Finansiärer

  • Nyckelfonden

Samarbetspartners

  • Ass prof Holger Brüggemann, Aarhus University, Aarhus, Danmark
  • Docent Åsa Nilsdotter-Augstinsson, Linköpings universitet
  • Prof F Laurent, French National Reference Center for Staphylococci, University of Lyon, Lyon, Frankrike
  • Prof P Skytt-Andersen, Statens Serum Institut, Köpenhamn