This page in English

Tamás Kiss

Befattning: Universitetslektor Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

E-post:

Telefon: 019 302306

Rum: N4018

Tamás Kiss
Forskningsämne

Om Tamás Kiss

Tamás Kiss är nationalekonom med inriktning till tidsserieekonometri och finansiell ekonomi. Han disputerade vid Göteborgs Universitet år 2019. Han är postdoktor på Handelshögskolan i Örebro sedan dess.

Hans forskning handlar om tillämpningar av tidsseriemetoder i olika kontext inom finans och makroekonomi, med ett fokus på att göra prognoser. Bland annat har han fokuserat på förutsägbarhet på aktiemarknaden, och empiriska egenskaper av finansiella och makroekonomiska prognoser.

Curriculum vitae

Forskningsområden

  • Tidsserieekonometri
  • Finansiell Ekonomi
  • Empirisk Makroekonomi

Utvalda artiklar i tidskrifter

Hjalmarsson, E., Kiss, T. (2022), “Long-Run Predictability Tests are Even Worse than You Thought.”, under publicering i Journal of Applied Econometrics

Kiss, T., Mazur, S., Nguyen, H., Österholm, P. (2022), ”Modelling the Relation between the US Real Economy and the Corporate Bond-Yield Spread in Bayesian VARs with non-Gaussian Innovations” under publicering i Journal of Forecasting

Kiss, T., Nguyen, H., Österholm, P. (2022), “Modelling Okun’s Law – Does non-Gaussianity Matter?” under publicering i Empirical Economics

Javed, F., Kiss, T., Österholm, P. (2022), “Performance Analysis of Nowcasting of GDP Growth when Allowing for Conditional Heteroscedasticity and Non-Gaussianity.”, Applied Economics 54(58), 6669-6686.

Kiss, T., Mazur, S., Nguyen, H. (2022), “Predicting Returns and Dividend Growth - The Role of non-Gaussian Innovations.”, Finance Research Letters 46, 102315

Kiss, T., Nguyen, H., Österholm, P. (2022), “The Relation between the High-Yield Bond Spread and the Unemployment Rate in the Euro Area.Finance Research Letters 46, 102365

Hjalmarsson, E., Kiss, T. (2021), “Dividend Growth Does Not Help Predict Returns Compared to Likelihood-Based Tests: An Anatomy of the Dog.”, Critical Finance Review 10(3), 445-464

Kiss, T., Österholm, P. (2020), “Corona, Crisis and Conditional Heteroscedasticity.”, Applied Economics Letters 28(9), 755-759.

Kiss, T., Österholm, P. (2020), “Fat Tails in Leading Indicators.”, Economics Letters 193, 109317

 

Populärvetenskapligt arbete 

Kiss, T., Kladivko, K., Lunander, A., Österholm, P. (2022) ”Varför har arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer olika förväntningar om lönetillväxt?Ekonomisk Debatt, 50, s 31-41

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar

Konferensbidrag

Manuskript

Rapporter