This page in English

Forskargrupp

Makroekonomi och finansiell ekonometri (MAFE)

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Pär Österholm

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Forskningen inom gruppen Makroekonomi och finansiell ekonometri tar sin huvudsakliga utgångspunkt i analysen av ekonomiska tidsseriedata. Syftet är att utveckla och tillämpa metoder för att besvara frågor inom makroekonomi och finansiell ekonomi. Ett område som ägnas speciell uppmärksamhet är modeller som kan hantera tidsvariation i samband mellan variabler och/eller har mer realistiska antaganden rörande de störningar som ekonomin utsätts för. Modellerna som används är i stor utsträckning av empiriskt grundad natur, där fokus ligger på att väl kunna beskriva data. Den senaste finanskrisen – och den period av ovanlig ekonomisk politik som följt i dess spår – visar på ett tydligt behov av forskning inom detta område. Gruppens forskning kan beskrivas som policynära, med relevans för såväl akademiska forskare som policyekonomer och beslutsfattare.

Finansiärer

  • Torsten Söderbergs Stiftelse