This page in English

Tanja Duljic

Befattning: Doktorand Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: -

Forskningsämne

Om Tanja Duljic

Tanja Duljic är specialistsjuksköterska i anestesi med magisterexamen i omvårdnad och undervisar på sjuksköterskeutbildningen på Malmö universitet. From februari 2023 är Tanja doktorand i omvårdnadsvetenskap vid Örebro universitet.

Forskningsprojektet TAPE handlar om patienters upplevelse av avlägsnandet av olika häftande/adhesiva förband. För många patienter är detta moment förenat med smärta. Barn, äldre och andra sårbara grupper är särskilt utsatta. TAPE-projektet avser att i fyra delstudier undersöka förekomst och betydelse av denna smärta. Syftet med TAPE-projektet är att identifiera kunskapsluckor och att tjäna som underlag för förbättrade rutiner och material.

 

 

Publikationer

Artiklar, forskningsöversikter | 

Artiklar, forskningsöversikter