This page in English

Forskningsprojekt

TAPE - smärta i samband med självhäftande medicinska material

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2022 - 2024

Kontaktperson

Mats Eriksson

Forskningsämne

De flesta personer som kommer i kontakt med sjukvården kommer också att komma i kontakt med medicinska häftmaterial: plåster, fixering av infarter, sårförband osv. För många är också borttagandet av häftan förenat med smärta, ett fenomen som ofta negligeras av vården och som är dåligt utforskat. Barn, äldre och andra sårbara grupper är särskilt utsatta. TAPE-projektet avser att i fyra delstudier undersöka förekomst och betydelse av denna smärta: 1) en integrativ litteraturstudie, 2) en enkät till hälso- och sjukvårdsenheter om kunskap och medvetenhet, 3) en observationsstudie av vilka rutiner som tillämpas och 4) en intervjustudie med barn och föräldrar. Syftet med TAPE-projektet är att identifiera kunskapsluckor och tjäna som underlag för förbättrade rutiner och material.

Logga forskargrupp SCENTR och Pearl

Finansiärer

  • Mölnycke Health Care AB

Samarbetspartners

  • Hannelore Hofman, Ghent University
  • Samal Al Gilani, Högskolan Dalarna
  • Sara Johansson