This page in English

Tim Sinioja

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post:

Telefon: 019 301471

Rum: B3105

Tim Sinioja

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Forskningsprojekt

Forskningsprojekt

Forskargrupper

Forskargrupper