This page in English

Forskarskolan Nära vård

Forskarskolan Nära vård är ett samarbete mellan Högskolan Dalarna, Jönköping University, Linköpings universitet och Örebro universitet som ett resultat av regeringens satsning på att utbilda fler lärare för hälso- och sjukvårdsutbildningar.

Kontakt:

Mats Eriksson, projektledare
naravard@oru.se

Forskarskolan Nära vård ska bidra med kunskap i omställningen av svensk hälso- och sjukvård till att bedrivas mer patientnära och studera processer och effekter av förändringen. Exempel på forskningsområden är personcentrerad vård, samskapande och samproduktion, välfärdsteknik, e-hälsa, förebyggande och hälsofrämjande aktiviteter, förändringsprocesser inom hälso- och sjukvården, t.ex. implementering och processutvärdering. Forskningsområdet nära vård är mångfacetterat, vilket ofta förutsätter att olika vetenskapliga kompetenser samarbetar utifrån mång- och tvärvetenskapliga perspektiv.

Forskarskolan Nära vård har ambitionen att erbjuda en stark och kreativ forskarutbildningsmiljö. Aktiviteterna inom forskarskolan ska stärka kvalitet och innehåll i handledning och utbildning och vara en extra resurs för de doktorander som ingår.


 

Studenter i studiemiljö

Är du redan doktorand?

Är du doktorand och har ett projekt inom nära vård är du välkommen att tillsammans med din handledare ansöka till Forskarskolan Nära vård.

Läs mer här!

Loggor för Högskolan Dalarna, Jönköping University, Linköpings universitet och Örebro universitet