Högre musikutbildning

Höstterminen 2024

  • Första anmälningsdag: 1 december 2023
  • Sista anmälningsdag: 15 januari 2024
  • Sista kompletteringsdag: 25 januari 2024
  • Antagningsbesked 1: 12 april 2024
  • Sista svarsdag: 25 april 2024
  • Antagningsbesked 2: 8 maj 2024
  • Sista svarsdag: Inget svar krävs