This page in English

Samverkan inom AI och robotik

Collaboration.

Ensam är inte stark när det handlar om AI-utveckling. Samverkan finns i vårt DNA eftersom det bara är genom att samarbeta som vi kan accelerera utvecklingen och användningen av AI. Vi har lång erfarenhet av samarbetsprojekt med industrin, samt av att bedriva grundforskning inom autonoma system och artificiell intelligens.

Vi är en vital del av satsningar som AI Sweden, WASP och AI Competence och samarbeta regionalt, nationellt och inom Europa både vad gäller forskning, utbildning och infrastruktur.

Örebro universitet är ett blomstrande universitet som främjar AI och som snabbt har fått nationellt och internationellt erkännande för sin forskning, utbildning och samverkan inom AI.