This page in English

Bakgrund – AI och robotik vid Örebro universitet

AI och robotik.

Örebro universitet inledde sin forskning inom AI och robotik vid forskningsmiljön Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem (AASS) under 1997.

Sedan dess har AASS vuxit till att i dag omfatta ett 70-tal forskare med ett starkt stöd från KK-stiftelsen. Parallellt med den utvecklingen har även den tvärvetenskapliga forskningen inom AI vid Örebro universitet utökats. I dag sker AI-forskning vid ett stort antal institutioner och forskargrupper vid lärosätet och inom en bredd av ämnen, allt från informatik och biologi till juridik och ekonomi.

Genom de olika forskargrupperna är Örebro universitet representerat både nationellt och internationellt. Lärosätet är också, genom AASS, en del av det största forskningsprogrammet i Sverige, WASP (Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program), och har finansiering från ett antal systerprogram inom humaniora och samhällsvetenskap, som WASP-HS. 

Framstående forskning har gett lärosätet goda förutsättningar för att bygga en stark utbildning inom AI. Förutom ett antal AI-relaterade utbildningsprogram i det ordinarie utbudet, har Örebro universitet skapat ett program med korta AI-kurser riktat mot yrkesverksamma. Lärosätet samarbetar även med aktörer både nationellt och internationellt för att lyfta AI-kompetensen inom industrin.

För att ytterligare nå ut med forskningsresultat, kompetens och utbildning har AI och robotik lanserat en samverkansplattform, vars mål är att stärka både industrins och den offentliga sektorns utveckling med hjälp av AI.

De närmaste åren kommer AI och robotik vid Örebro universitet att fokusera på forskning om hur grupper av autonoma system kan arbeta tillsammans med människor. Vår framtidsvision är AI och robotik – för och tillsammans med människor.