Internationellt råd för Mat och hälsa

Jens Bleiel, Jan Sikkema, Anders Kaspersson, Robert Brummer. Främre raden: Lavinia Gunnarsson, samverkanskoordinator Mat och hälsa, Berit Heitmann och Kati Katina.

Jens Bleiel, Jan Sikkema, Anders Kaspersson, Robert Brummer. Främre raden: Lavinia Gunnarsson, samverkanskoordinator Mat och hälsa, Berit Heitmann och Kati Katina.

Fem experter från fem länder som arbetat länge med att se till att forskning kommer samhället till nytta – det är Örebro universitets internationella råd kopplat till fokusområdet Mat och hälsa.

Rådet utsågs 2020 av rektor Johan Schnürer och uppdraget är att - från ett internationellt perspektiv - ge strategisk input till Mat och hälsa. Det kan handla om intressanta nätverk att delta i eller nya möjligheter till finansiering.

Anders Kaspersson (ordförande), f.d. FoU-direktör i Nestlékoncernen, Schweiz
Jens Bleiel, 2009 - 2018 Chief Executive Officer of Food for Health Ireland, Irland
Kati Katina, docent vid Department of Food and Nutrition Food Sciences, University of Helsinki, Finland
Jan Sikkema, Business Development Director University Medical Center Groningen, Nederländerna
Berit Heitmann, professor vid Department of Public Health, University of Copenhagen, och Research Director vid Parker Institute, Bispebjerg and Frederiksberg Hospital, Danmark