Food & Health@ORU öppnade möjligheter till nya samarbeten

Marleen Lentjes och Erik Hellmén.

Marleen Lentjes och Erik Hellmén, sakkunnig inom nutrition på RF-SISU Örebro län, delade med sig av sina erfarenheter från projektet där målet är att utveckla en kulturellt anpassad kostutbildning för att göra det lättare att välja hälsosamt i matbutiken. En pilotfas av projektet har genomförts i samverkan med RF-SISU, Familjecentralen och SFI i Örebro kommun.

En chans att inspirera, sprida kunskap, nätverka och hitta samarbeten med andra parter. Det är tanken bakom seminarieserien Food & Health@ORU. I fredags gästade forskaren Marleen Lentjes frukosten för att berätta om hur vi kan bidra till mer hälsosamma matvanor genom att underlätta bättre val redan i matbutiken.

Hallå där, Marleen Lentjes, biträdande lektor i medicin och nutritionsepidemiolog vid Institutionen för medicinska vetenskaper. Nyligen deltog du på seminarieserien Food & Health@ORU tillsammans med Erik Hellmén för att presentera projektet ”stormarknadssafari” – där blivande föräldrar, som lär sig svenska, får kostråd i matbutiken.

Hur kändes det att gästa seminarieserien Food & Health@ORU?

– Det kändes bra! Fint att jag kunde berätta om hur jag har använt mina erfarenheter från forskningsprojektet för att utveckla resurser som kan komma till nytta för andra.   

Varför är det viktigt för dig att presentera forskningen i den här typen av sammanhang? 

– Det var bra att träffa andra som arbetar inom området mat och hälsa på universitetet och inom regionen och kommunen. Alla har kontakter i sina nätverk och olika projekt på gång. På så sätt blev det ett utbyte av kunskaper och erfarenheter. 

Var det någon fråga som dök upp under seminariet som du tar med dig? 

– Absolut, särskilt den om hur konceptet "stormarknadssafari" kommer att organiseras i framtiden. Med stormarknadssafari har vi möjlighet att anpassa innehållet till olika målgrupper och detta är något jag vill utveckla mer. En annan sak som dök upp under frågestunden är konceptets effektivitet. Hittills har vi gjort informella utvärderingar, men jag vill gärna inkludera stormarknadssafari i ett forskningsprojekt. Då kommer vi att veta mer om deltagarnas upplevelse under safariträffarna och om det kan leda till att förbättra matmiljön hemma och kanske även familjens matvanor.

Har seminariet gett några konkreta resultat som du kan arbeta vidare med? 

– Det var fint att höra frågorna och att fortsätta samtalen efter vår presentation. Nu vet vi att det finns ett intresse för vårt projekt. Det fanns ”lateralt tänkande” med förslag att inte bara upptäcka hälsosam mat i en matbutik, utan också genom att odla mat. Dessutom kommer Erik Helmén och jag att träffa andra aktörer som arbetar med folkhälsa i länet för att se om vi kan samarbeta i befintliga projekt. Vi ser verkligen fram emot det! 

Text: Jasenka Dobric
Foto: Ingela Pihl