Kunskapsbaserad brottsprevention och trygghetsfrämjande arbete

Två silhuetter. En man följer efter en kvinna.

Vår forskning handlar om att på olika sätt utveckla och utvärdera hur man kan brottsförebygga och trygghetsfrämja på effektivare sätt i samhället. Vi intresserar oss för samtliga steg i den kunskapsbaserade processen, dvs hur brotts- och otrygghetsproblem kan kartläggas, analyseras, riktas insatser mot och hur dessa sedan kan följas upp.

Vi har tillsammans med Örebro kommun med flera utvecklat det kunskapsbaserade arbetssättet EST – Effektiv Samordning för Trygghet. Vi bedriver också bland annat utveckling och forskning om geografisk prediktion av brott och otrygghet, hur kommuner lokalt kan mäta otrygghet, och hur man med digitala verktyg kan effektivisera det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet i praktik. Vårt arbete uppmärksammas och sprids av bland andra Brottsförebyggande rådet (Brå) och Boverket.