This page in English

Forskningsprojekt

Dustbot - Networked and Cooperating Robots for Urban Hygiene

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2006 - 2009

Kontaktperson

Achim Lilienthal

Forskningsmiljöer

Detta projekt bedrivs vid Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem (AASS). AASS, som är en av Örebro universitets starka forskningsmiljöer, samlar forskare och studenter från många nationer. Engelska är det gemensamma språket. Utförlig information om detta forskningsprojekt finns därför enbart på engelska.

Finansiärer

  • EU FP6 (Sjätte ramprogrammet)