This page in English

Todor Stoyanov

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post:

Telefon: 019 303358

Rum: T1214

Todor Stoyanov

Om Todor Stoyanov

Jag är docent i datavetenskap på AASS. Jag är också ansluten till WASP-programmet.

Mina främsta forskningsintressen ligger i autonomi för mobila robotar, med fokus på uppfattningsalgoritmer och rörelsesyntes för manipulation. Jag har en doktorsexamen i datavetenskap från Örebro universitet 2012 inom autonom robotnavigering.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag