This page in English

Forskningsprojekt

UV4quality: Förbättrad kvalitet hos växthusodlade grödor genom supplementering av ljusregimen med UV-ljus

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Åke Strid

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

En stor del av de grönsaker som odlas i Sverige odlas i växthus vilka blockerar solens UV-ljus. Vissa växter har därför ett växtsätt eller ett innehåll av fytokemikalier som inte håller den högsta kvaliteten. Vi studerar hur komplettering av ljuset med låga doser av UV kan öka produktionen av fytokemikalier och vilka specifika molekylära mekanismer som reglerar denna produktion. Vidare studeras hur UV påverkar växtsättet med målet att erhålla robustare plantor. Forskningens huvudmål är att förstå de underliggande mekanismerna för UV-regleringen av tillväxten och fytokemikalieproduktionen. Bimål är att få grödor av högre konsumentkvalitet samt ökad konkurrenskraft för svenska växthusodlare.

Forskargrupper

Finansiärer

  • Chinese Scholarship Council
  • KK-Stiftelsen