This page in English

Luis Morales

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post:

Telefon: 019 301033

Rum: B2304

Luis Morales
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Luis Morales

Luis O Morales är biträdande lektor vid Institutionen för naturvetenskap och teknik. Han disputerade 2014 i växtbiologi vid Helsingfors universitet med avhandlingen Molecular Responses of Plants to Solar UV-B and UV-A radiation. Efter det fortsatta han som forskare vid samma universitet och vid North Carolina State University, USA.

 

Forskning

Luis Morales kombinerar i sin forskning genomik, fysiologi, molekylärbiologi, bioinformatik och statistik för att studera de molekylära och fysiologiska mekanismerna bakom hur växterna tar upp och använder ljus.

Ljus är inte enbart en energikälla till fotosyntesen utan också en nyckelfaktor i miljön som reglerar en rad fysiologiska processer i växter, som till exempel tillväxt, utvecklingen, försvar mot angrepp från insekter och smittämnen och acklimatisering till omgivningen.

Ljusets olika våglängder fångas upp av ljusreceptorer, proteiner i växterna. Luis Morales mål är att förstår hur två av dessa receptorer, UVR8 och  cryptochromes, var och en reagerar på ultraviolett strålning och blått ljus på molekylnivå. Med den kunskapen är målet sedan att utveckla tillämpningar som kan användas för att förbättra produktion och kvalitet på odlade växter.

 

Undervisning

Luis Morales har undervisat i växtfysiologi, genuttryck i växter och fotobiologi, alltså förhållandet mellan ljus och levande organismer. På Örebro universitet föreläser han i analytisk biokemi.

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag