This page in English

Luis Morales

Tjänstetitel: Biträdande lektor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post:

Telefon: 019 301033

Rum: B2304

Luis Morales
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Luis Morales

Luis O Morales är biträdande lektor vid Institutionen för naturvetenskap och teknik. Han disputerade 2014 i växtbiologi vid Helsingfors universitet med avhandlingen Molecular Responses of Plants to Solar UV-B and UV-A radiation. Efter det fortsatta han som forskare vid samma universitet och vid North Carolina State University, USA.

 

Forskning

Luis Morales kombinerar i sin forskning genomik, fysiologi, molekylärbiologi, bioinformatik och statistik för att studera de molekylära och fysiologiska mekanismerna bakom hur växterna tar upp och använder ljus.

Ljus är inte enbart en energikälla till fotosyntesen utan också en nyckelfaktor i miljön som reglerar en rad fysiologiska processer i växter, som till exempel tillväxt, utvecklingen, försvar mot angrepp från insekter och smittämnen och acklimatisering till omgivningen.

Ljusets olika våglängder fångas upp av ljusreceptorer, proteiner i växterna. Luis Morales mål är att förstår hur två av dessa receptorer, UVR8 och  cryptochromes, var och en reagerar på ultraviolett strålning och blått ljus på molekylnivå. Med den kunskapen är målet sedan att utveckla tillämpningar som kan användas för att förbättra produktion och kvalitet på odlade växter.

 

Undervisning

Luis Morales har undervisat i växtfysiologi, genuttryck i växter och fotobiologi, alltså förhållandet mellan ljus och levande organismer. På Örebro universitet föreläser han i analytisk biokemi.

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Palma, C. F. F. , Castro Alves, V. , Rosenqvist, E. , Ottosen, C. , Strid, Å. & Morales, L. O. (2021). Effects of UV radiation on transcript and metabolite accumulation are dependent on monochromatic light background in cucumber. Physiologia Plantarum: An International Journal for Plant Biology, 173 (3), 750-761.
Morales, L. O. , Shapiguzov, A. , Safronov, O. , Leppälä, J. , Vaahtera, L. , Yarmolinsky, D. , Kollist, H. & Brosché, M. (2021). Ozone responses in Arabidopsis: beyond stomatal conductance. Plant Physiology, 186 (1), 180-192.
Morales, L. O. , Rai, N. & Aphalo, P. (2021). Perception of solar UV radiation by plants: photoreceptors and mechanisms. Plant Physiology.
Rai, N. , Morales, L. O. & Aphalo, P. J. (2021). Perception of solar UV radiation by plants: photoreceptors and mechanisms. Plant Physiology, 186 (3), 1382-1396.
Palma, C. F. F. , Castro Alves, V. , Morales, L. O. , Rosenqvist, E. , Ottosen, C. & Strid, Å. (2021). Spectral composition of light affects plant sensitivity to UV-B and photoinhibition in cucumber. Frontiers in Plant Science, 11.
Sáenz-de la, O. D. , Morales, L. O. , Strid, Å. , Torres-Pacheco, I. & Guevara-Gonzáles, R. G. (2021). Ultraviolet-B exposure and exogenous hydrogen peroxide application lead to cross-tolerance toward drought in Nicotiana tabacum L.. Physiologia Plantarum: An International Journal for Plant Biology, 173 (3), 666-679.
Rai, N. , O'Hara, A. , Farkas, D. , Safronov, O. , Ratanasopa, K. , Wang, F. , Lindfors, A. V. , Jenkins, G. I. & et al. (2020). The photoreceptor UVR8 mediates the perception of both UV-B and UV-A wavelengths up to 350 nm of sunlight with responsivity moderated by cryptochromes. Plant, Cell and Environment, 43 (6), 1513-1527.
Robson, T. M. , Aphalo, P. J. , Banas, A. K. , Barnes, P. W. , Brelsford, C. C. , Jenkins, G. I. , Kotilainen, T. K. , Labuz, J. & et al. (2019). A perspective on ecologically relevant plant-UV research and its practical application. Photochemical and Photobiological Sciences, 18 (5), 970-988.
Brelsford, C. C. , Morales, L. O. , Nezval, J. , Kotilainen, T. K. , Hartikainen, S. M. , Aphalo, P. J. & Robson, M. (2019). Do UV‐A radiation and blue light during growth prime leaves to cope with acute high light in photoreceptor mutants of Arabidopsis thaliana?. Physiologia Plantarum: An International Journal for Plant Biology, 165 (3), 537-554.
Rai, N. , Neugart, S. , Yan, Y. , Wang, F. , Siipola, S. M. , Lindfors, A. V. , Winkler, J. B. , Albert, A. & et al. (2019). How do cryptochromes and UVR8 interact in natural and simulated sunlight?. Journal of Experimental Botany, 70 (18), 4975-4990.
O'Hara, A. , Headland, L. R. , Díaz-Ramos, L. A. , Morales, L. O. , Strid, Å. & Jenkins, G. I. (2019). Regulation of Arabidopsis gene expression by low fluence rate UV-B independently of UVR8 and stress signaling. Photochemical and Photobiological Sciences, 18 (7), 1675-1684.
Yan, Y. , Stoddard, F. L. , Neugart, S. , Sadras, V. O. , Lindfors, A. , Morales, L. O. & Aphalo, P. J. (2019). Responses of flavonoid profile and associated gene expression to solar blue and UV radiation in two accessions of Vicia faba L. from contrasting UV environments. Photochemical and Photobiological Sciences, 18 (2), 434-447.
Barnes, P. W. , Morales, L. O. & Robson, T. M. (2018). The importance and direction of current and future plant-UV research. UV4Plants Bulletin, 2, 19-32.
Verdaguer, D. , Jansen, M. A. , Llorens, L. , Morales, L. O. & Neugart, S. (2017). UV-A radiation effects on higher plants: Exploring the known unknown. Plant Science, 255, 72-81.
Morales, L. O. , Brosché, M. , Vainonen, J. P. , Sipari, N. , Lindfors, A. , Strid, Å. & Aphalo, P. J. (2015). Are solar UV-B- and UV-A-dependent gene expression and metabolite accumulation in Arabidopsis mediated by the stress response regulator RADICAL-INDUCED CELL DEATH1?. Plant, Cell and Environment, 38 (5), 878-891.
Siipola, S. M. , Kotilainen, T. , Sipari, N. , Morales, L. O. , Lindfors, A. V. , Robson, M. & Aphalo, P. J. (2015). Epidermal UV-A absorbance and whole leaf flavonoid composition in pea respond more to solar blue light than solar UV radiation. Plant, Cell and Environment, 38 (5), 941-952.
Orelma, H. , Morales, L. O. , Johansson, L. , Hoeger, I. C. , Filpponen, I. , Castro, C. , Rojas, O. J. & Laine, J. (2014). Affibody conjugation onto bacterial cellulose tubes and bioseparation of human serum albumin. RSC Advances, 4 (93), 51440-51450.
Morales, L. O. , Iakovlev, M. , Martin-Sampedro, R. , Rahikainen, J. L. , Laine, J. , van Heiningen, A. & Rojas, O. J. (2014). Effects of residual lignin and heteropolysaccharides on the bioconversion of softwood lignocellulose nanofibrils after SO2-ethanol-water fractionation. Bioresource Technology, 161, 55-62.
Morales, L. O. , Brosché, M. , Vainonen, J. , Jenkins, G. I. , Wargent, J. J. , Sipari, N. , Strid, Å. , Lindfors, A. V. & et al. (2013). Multiple Roles for UV RESISTANCE LOCUS 8 in Regulating Gene Expression and Metabolite Accumulation in Arabidopsis under Solar UV Radiation. Plant Physiology, 161 (2), 744-759.
Puentes Rodriguez, Y. , Morales, L. O. , Willför, S. , Pulkkinen, P. , Peltola, H. & Pappinen, A. (2013). Wood decay caused by Heterobasidion parviporum in juvenile wood specimens from normal and narrow crowned Norway spruce. Scandinavian Journal of Forest Research, 28 (4), 331-339.
Rodriguez, Y. P. , Puhakka-Tarvainen, H. , Pastinen, O. , Siika-Aho, M. , Alvila, L. , Turunen, O. , Morales, L. O. & Pappinen, A. (2012). Susceptibility of pre-treated wood sections of Norway spruce (Picea abies) clones to enzymatic hydrolysis. Canadian Journal of Forest Research, 42 (1), 38-46.
Morales, L. O. , Tegelberg, R. , Brosché, M. , Lindfors, A. , Siipola, S. & Aphalo, P. J. (2011). Temporal variation in epidermal flavonoids due to altered solar UV radiation is moderated by the leaf position in Betula pendula. Physiologia Plantarum: An International Journal for Plant Biology, 143 (3), 261-270.
Morales, L. O. , Tegelberg, R. , Brosché, M. , Keinänen, M. , Lindfors, A. & Aphalo, P. J. (2010). Effects of solar UV-A and UV-B radiation on gene expression and phenolic accumulation in Betula pendula leaves. Tree Physiology, 30 (7), 923-934.
Järvinen, P. , Palmé, A. , Morales, L. O. , Lännenpää, M. , Keinänen, M. , Sopanen, T. & Lascoux, M. (2004). Phylogenetic relationships of Betula species (Betulaceae) based on nuclear Adh and chloroplast matK sequences. American Journal of Botany, 91 (11), 1834-1845.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Morales, L. O. (2014). Molecular responses of plants to solar UV-B and UV-A radiation. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Helsinki, Finland: Unigrafia Oy.

Konferensbidrag

Morales, L. O. (2018). ROS regulation of gene expression and cell death in Arabidopsis: From natural variation to miRNAs. Konferensbidrag vid 29th International Conference on Arabidopsis Research (ICAR 2018), Turku, Finland, June 25-29, 2018.
Morales, L. O. (2018). UVR8 and cryptochromes promote sunlight acclimation in Arabidopsis thaliana. Konferensbidrag vid 2nd UV4Plants Network Meeting, Bled, Slovenia, April 15-18, 2018.
Morales, L. O. , Brosché, M. & Aphalo, P. J. (2015). Plant acclimation to sunlight: solar UV, phenolics and UV photoreceptors. Konferensbidrag vid 16th Congress of the European Society of Photobiology, Aveiro, Portugal, August 31 - September 4, 2015.
Morales, L. O. (2014). Bacterial cellulose as biomolecule carrier. Konferensbidrag vid 247th American Chemical Society Meeting, Dallas, USA, March 16-20, 2014.
Morales, L. O. (2013). Effects of lignin and hemicelluloses on the enzymatic hydrolysis of nanofibrillated softwood lignocellulose after SO2-ethanol-water (SEW) fractionation. Konferensbidrag vid 245th American Chemical Society Meeting, New Orleans, USA, April 7-11, 2013.
Morales, L. O. (2011). Accumulation of epidermal flavonoids in Betula pendula leaves of different ages under altered solar UV radiation. Konferensbidrag vid COST-Action FA0906, UV4growth, 1st Annual Network Meeting, Szeged, Hungary, February 7-9, 2011.