Forskargrupp

Styrning, policy och offentliga institutioner

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Jan Olsson

Forskningsämne

Inom denna forskningsinriktning ligger fokus på att förstå förändring av och inom offentliga institutioner. Genom att integrera studier kring policy- och planeringsprocesser, offentlig förvaltning, governance och politiska institutioner ges möjlighet att forma en bredare och mer heltäckande förståelse av hur policy utformas, genomförs och utvärderas; framväxten av nya former av styrning, organisering och offentliga värden; samt förändrade förutsättningar och roller för politiker, tjänstemän och medborgare. Inom inriktningen återfinns studier inom en rad politikområden, på lokal så väl som nationell nivå, och inbegriper både teoriutveckling som empiriskt orienterade studier.

Forskare