This page in English

Forskningsprojekt

Minne, åldrande och adaptiv glömska: En undersökning av de underliggande neurologiska mekanismer bakom åldereffekter i minnesfunktion

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Startår 2019

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Att glömma saker är något som ofta upplevs som väldigt frustrerande i vardagslivet och som ses som något negativt. Men forskning har på senare tid visat att glömska kan vara anpassningsbar (adaptiv) och faktiskt hjälpa oss att minnas det som är relevant för stunden genom att sortera bort det som är irrelevant.

I det föreslagna forskningsprojektet använder vi oss av beteendestudier och hjärnavbildning för att undersöka de grundläggande mekanismerna bakom aktiv glömska, hur dessa mekanismer påverkas när vi åldras och om detta är kopplat till nedstämdhet och oro. Under projektets första del kommer vi att undersöka vad som händer i hjärnan när man glömmer, och om det finns åldersskillnader i dessa processer. I den andra delen av projektet kommer vi att undersöka om det finns en koppling mellan aktiv glömska och känslomässiga problem som till exempel ångest och nedstämdhet, något som mäts med hjälp av självskattningsformulär.

Just nu söker vi deltagare till en studie om varför minnet förändras när vi åldras.

Finansiärer

  • Karolinska Institutet