Forskningsprojekt

Samspelet mellan värd - mikrob vid meningokockinfektion

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Alexander Persson

Forskningsämne

Syftet med denna studie är att förstå virulensfaktorerna bakom inflammasom-aktivering, och för att få kunskap om inflammasom-medierat värdsvars vid N. meningitidis-infektion. N. meningitidis är en vanligt förekommande gramnegativ bakterie lokaliserad till de övre luftvägarna, och ofta orsakande sepsis och bakteriell meningit i hela världen. På grund av det snabba sjukdomsförloppet, kan en meningokockinfektion vara dödlig inom de första 24 timmarna och denna dramatiska debut av meningokocksjukdom har föreslagits vara främst på grund av omfattande frisättning av endotoxin (lipooligosackarid , LOS) från bakteriens yttermembran vilket utlöser ett kraftig immunrespons hos den infekterade patienten. Produktion av proinflammatoriska cytokiner såsom IL-1β, IL-6, IL-18 och TNF tros vara de centrala mediatorerna och våra preliminära data tyder på att LOS är av avgörande betydelse för caspas-1-aktivering i neutrofiler.

Samarbetspartners

  • Ebba Abate, Gondar University, Etiopien
  • Hans Fredlund, Region Örebro län
  • Mesyreth Belayneh, University of Gondar, Ethiopia
  • Susanne Jacobsson, Region Örebro län