This page in English

Alexander Persson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 302411

Rum: C2208

Alexander Persson

Om Alexander Persson

Alexander disputerade i Medicinsk Mikrobiologi i Linköping där han studerade hur apoptos påverkar det medfödda immunförsvarets celler vid tuberkulos-infektion. Efter 3 ½ år som post-doc i Kanada återvände han till Sverige som en del av Örebro Universitets strategiska rekrytering av forskarassistenter och framtidens forskningsledare.  Alexander är idag universitetslektor.

Forskning

Alexander är aktiv inom forskningsmiljön Inflammatory Responses and Infection Susceptibility Centre (iRiSC). Hans forskning handlar om hur det medfödda immunförsvarets inflammationsreaktion fungerar. Främst intresserar han sig för hur det inflammatoriska svaret mot bakterierna Mycobacterium tuberculosis och Neisseria meningitidis fungerar. Det huvudsakliga intresset ligger i att ta reda på hur cellerna kan bedöma vilken typ av inflammatoriskt svar som behövs samt hur detta regleras. Man kan sammanfatta forskningslinjen med: ”Vad är det de gör, som gör att vi inte dör”. 

Även inflammationsreaktioner orsakat av icke-patogena ämnen såsom partiklar i vår miljö intresserar honom och han har utvecklat och deltar i flertalet projekt som undersöker effekterna av tex kvartspartiklar, kobolt och nanopartiklar på det inflammatoriska svaret. Alexander är vidare en av initativtagarna till och temakoordinator för Tema: akut inflammation i ORUs strategiska forskningssatsning X-HiDE.

Undervisning

Alexander Persson har utvecklat och är programansvarig för det internationella mastersprogrammet Experimental Medicine och  koordinerar profilen Inflammation in Health and Disease under programmets andra år. Han undervisar i avancerad lab- och forskningsmetodik, diverse teoretiska ämnen inom programmet samt har utvecklat och är kursansvarig för den profilspecifika kursen Inflammatory Responses (MC051A).

Han har utvecklat och är kursansvarig för forskarutbildningskursen Experimentell metodik för kliniska doktorander (75MV001) där han undervisar samt agerar mentor åt doktoranderna i kursen.

Vidare håller han föreläsningar, seminarier och laborationer på läkarutbildningen och det internationella mastersprogrammet på MV där han är en mycket uppskattad lärare. 

Samarbete och uppdrag

  • Grundare och vice-ordförande i Junior Faculty
  • Ledamot i forskningsmiljön iRiSCs styrgrupp
  • Ledamot i Internationaliseringsrådet vid Örebro Universitet
  • Ledamot i institutionsledningsrådet
  • Medlem i Tema Försvar, ämnesspecifik arbetsgrupp med aktivitet i T2, T4 samt T7 av läkarutbildningen.
  • Programansvarig International Master's in Experimental Medicine

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Klasson, M. , Lindberg, M. , Westberg, H. , Bryngelsson, I. , Tuerxun, K. , Persson, A. & Särndahl, E. (2021). Dermal exposure to cobalt studied in vitro in keratinocytes: effects of cobalt exposure on inflammasome activated cytokines, and mRNA response. Biomarkers, 1-37.
Nyman, E. , Lindh, M. , Lövfors, W. , Simonsson, C. , Persson, A. , Eklund, D. , Bäckström, E. , Fridén, M. & et al. (2020). Mechanisms of a sustained anti-inflammatory drug response in alveolar macrophages unraveled with mathematical modeling. CPT: Pharmacometrics and Systems Pharmacology (PSP), 9 (12), 707-717.
Hedbrant, A. , Andersson, L. , Bryngelsson, I. , Eklund, D. , Westberg, H. , Särndahl, E. & Persson, A. (2020). Quartz Dust Exposure Affects NLRP3 Inflammasome Activation and Plasma Levels of IL-18 and IL-1Ra in Iron Foundry Workers. Mediators of Inflammation.
Andersson, L. , Hedbrant, A. , Bryngelsson, I. , Persson, A. , Johansson, A. , Ericsson, A. , Vihlborg, P. , Sjögren, B. & et al. (2020). Respiratory Health and Inflammatory Markers: Exposure to Cobalt in the Swedish Hard Metal Industry. Journal of Occupational and Environmental Medicine, 62 (10), 820-829.
Westberg, H. , Hedbrant, A. , Persson, A. , Bryngelsson, I. , Johansson, A. , Ericsson, A. , Sjögren, B. , Stockfelt, L. & et al. (2019). Inflammatory and coagulatory markers and exposure to different size fractions of particle mass, number and surface area air concentrations in Swedish iron foundries, in particular respirable quartz. International Archives of Occupational and Environmental Health, 92 (8), 1087-1098.
Asfaw Idosa, B. , Kelly, A. , Jacobsson, S. , Demirel, I. , Fredlund, H. , Särndahl, E. & Persson, A. (2019). Neisseria meningitidis-Induced Caspase-1 Activation in Human Innate Immune Cells Is LOS-Dependent. Journal of Immunology Research.
Andersson, L. , Bryngelsson, I. , Hedbrant, A. , Persson, A. , Johansson, A. , Ericsson, A. , Lindell, I. , Stockfelt, L. & et al. (2019). Respiratory health and inflammatory markers: Exposure to respirable dust and quartz and chemical binders in Swedish iron foundries. PLOS ONE, 14 (11).
Andersson, H. , Andersson, B. , Eklund, D. , Ngoh, E. , Persson, A. , Svensson, K. , Lerm, M. , Blomgran, R. & et al. (2014). Apoptotic neutrophils augment the inflammatory response to Mycobacterium tuberculosis infection in human macrophages. PLOS ONE, 9 (7).
Hedlund, S. , Persson, A. , Vujic, A. , Che, K. F. , Stendahl, O. & Larsson, M. (2010). Dendritic cell activation by sensing Mycobacterium tuberculosis-induced apoptotic neutrophils via DC-SIGN. Human Immunology, 71 (6), 535-40.
Persson, A. , Blomgran-Julinder, R. , Eklund, D. , Lundström, C. & Stendahl, O. (2009). Induction of apoptosis in human neutrophils by Mycobacterium tuberculosis is dependent on mature bacterial lipoproteins. Microbial Pathogenesis, 47 (3), 143-150.

Artiklar, forskningsöversikter

Vanden Driessche, K. , Persson, A. , Marais, B. J. , Fink, P. J. & Urdahl, K. B. (2013). Immune vulnerability of infants to tuberculosis. Clinical & Developmental Immunology, 2013.

Manuskript

Klasson, M. , Lindberg, M. , Westberg, H. , Bryngelsson, I. , Tuerxun, K. , Persson, A. & Särndahl, E. Dermal exposure to cobalt : possible effects of cobalt exposure on inflammasome, cytokine and mRNA response studied in vitro in keratinocytes.
Asfaw Idosa, B. , Jacobsson, S. , Kelly, A. , Fredlund, H. , Persson, A. & Särndahl, E. Human gene variants that regulate the NLRP3 activity limit the production of Neisseria meningitidis-induced IL-1β and IL-18.
Asfaw Idosa, B. , Persson, A. , Jacobsson, S. , Demirel, I. , Fredlund, H. , Särndahl, E. & Kelly, A. LOS-dependent Neisseria meningitidis-induced caspase-1 activation in human neutrophils.