This page in English

Alexander Persson

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post: YWxleGFuZGVyLnBlcnNzb247b3J1LnNl

Telefon: 019 302411

Rum: X5503

Alexander Persson
Forskningsämne

Om Alexander Persson

Alexander disputerade i Medicinsk Mikrobiologi i Linköping där han studerade hur apoptos påverkar det medfödda immunförsvarets celler vid tuberkulos-infektion. Efter 3 ½ år som post-doc i Kanada återvände han till Sverige som en del av Örebro Universitets strategiska rekrytering av forskarassistenter och framtidens forskningsledare.  Alexander är idag universitetslektor.

Forskning

Alexander är aktiv inom forskningsmiljön Inflammatory Responses and Infection Susceptibility Centre (iRiSC). Hans forskning handlar om hur det medfödda immunförsvarets inflammationsreaktion fungerar. Främst intresserar han sig för hur det inflammatoriska svaret mot bakterierna Mycobacterium tuberculosis och Neisseria meningitidis fungerar. Det huvudsakliga intresset ligger i att ta reda på hur cellerna kan bedöma vilken typ av inflammatoriskt svar som behövs samt hur detta regleras. Man kan sammanfatta forskningslinjen med: ”Vad är det de gör, som gör att vi inte dör”. 

Även inflammationsreaktioner orsakat av icke-patogena ämnen såsom partiklar i vår miljö intresserar honom och han har utvecklat och deltar i flertalet projekt som undersöker effekterna av tex kvartspartiklar, kobolt och nanopartiklar på det inflammatoriska svaret. Alexander är vidare en av initativtagarna till och temakoordinator för Tema: akut inflammation i ORUs strategiska forskningssatsning X-HiDE.

Undervisning

Alexander Persson har utvecklat och är programansvarig för det internationella mastersprogrammet Experimental Medicine och  koordinerar profilen Inflammation in Health and Disease under programmets andra år. Han undervisar i avancerad lab- och forskningsmetodik, diverse teoretiska ämnen inom programmet samt har utvecklat och är kursansvarig för den profilspecifika kursen Inflammatory Responses (MC051A).

Han har utvecklat och är kursansvarig för forskarutbildningskursen Experimentell metodik för kliniska doktorander (75MV001) där han undervisar samt agerar mentor åt doktoranderna i kursen.

Vidare håller han föreläsningar, seminarier och laborationer på läkarutbildningen och det internationella mastersprogrammet på MV där han är en mycket uppskattad lärare. 

Samarbete och uppdrag

  • Grundare och vice-ordförande i Junior Faculty
  • Ledamot i forskningsmiljön iRiSCs styrgrupp
  • Ledamot i Internationaliseringsrådet vid Örebro Universitet
  • Ledamot i institutionsledningsrådet
  • Medlem i Tema Försvar, ämnesspecifik arbetsgrupp med aktivitet i T2, T4 samt T7 av läkarutbildningen.
  • Programansvarig International Master's in Experimental Medicine

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Konferensbidrag

Manuskript