Om forskargruppen

Följande personer ingår i forskningsprojektet Minoritetsstress och minoritetsglädje hos transpersoner: En interventionsstudie:

Matilda Wurm, Örebro Universitet
Tove Lundberg, Lunds universitet 
Anna Malmquist, Linköpings universitet 
Theodor Mejias Nihlén, Linköpings universitet 
Nellie Ekdahl, Örebro Universitet
Sandra Trillkott, Örebro Universitet
Karin Stolare, Leg. psykolog
Lisa Nordlund, Leg. psykolog