This page in English

Matilda Wurm

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303508

Rum: L2343

Matilda Wurm

Om Matilda Wurm

Bakgrund

Matilda Wurm är medlem i Center for Health and Medical Psychology (CHAMP). Hon tog examen som psykolog vid Örebro universitet 2011 och försvarade sin avhandling 2018.

Forskning

Matilda har huvudsakligen forskat om samsjuklig smärta och ångest med en transdiagnostisk ansats.

Hennes hälsopsykologiska forskningen har lett till ett fokus på sociala faktorer i utvecklandet och upprätthållandet av ohälsa, vilket har vidareutvecklat ett existerande intresse av sociala stressorer som kan upplevas av minoritetet (minoritetsstress)

Matilda arbetar i Hybridprojektet.

Undervisning

Matilda undervisar på psykologprogrammet på Örebro universitet. Områden för undervisning inkluderar hbtqi-psykologi och kritiska perspektiv, men har också innefattat statistik, socialpsykologi samt delmoment på KBT och hälsopsykologi.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Manuskript

Samlingsverk (redaktör)