This page in English

Matilda Wurm

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 303508

Rum: L2629

Matilda Wurm

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Om Matilda Wurm

Bakgrund

Matilda Wurm är medlem i Center for Health and Medical Psychology (CHAMP). Hon tog examen som psykolog vid Örebro universitet 2011 och försvarade sin avhandling 2018.

Forskning

Matilda har huvudsakligen forskat om samsjuklig smärta och ångest med en transdiagnostisk ansats.

Hennes hälsopsykologiska forskningen har lett till ett fokus på sociala faktorer i utvecklandet och upprätthållandet av ohälsa, vilket har vidareutvecklat ett existerande intresse av sociala stressorer som kan upplevas av minoritetet (minoritetsstress)

Undervisning

Matilda undervisar på psykologprogrammet på Örebro universitet. Områden för undervisning inkluderar hbtqi-psykologi och kritiska perspektiv, men har också innefattat statistik, socialpsykologi samt delmoment på KBT och hälsopsykologi.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Wurm, M. , Anniko, M. , Tillfors, M. , Flink, I. & Boersma, K. (2018). Musculoskeletal pain in early adolescence: A longitudinal examination of pain prevalence and the role of peer-related stress, worry, and gender. Journal of Psychosomatic Research, 111, 76-82.
Malmquist, A. & Wurm, M. (2018). Regnbågsfamiljer: Familjer där föräldrarna är homo, bi, trans eller queer. Fokus på familien: Tidsskrift for familiebehandling, 46 (2), 113-132.
Wurm, M. , Klein Strandberg, E. , Lorenz, C. , Tillfors, M. , Buhrman, M. , Holländare, F. & Boersma, K. (2017). Internet delivered transdiagnostic treatment with telephone support for pain patients with emotional comorbidity: a replicated single case study. Internet Interventions, 10, 54-64.
Edlund, S. , Wurm, M. , Holländare, F. , Linton, S. J. , Fruzzetti, A. E. & Tillfors, M. (2017). Pain patients´ experiences of validation and invalidation from physicians before and after multimodal pain rehabilitation: Associations with pain, negative affectivity and treatment outcome. Scandinavian Journal of Pain, 17, 77-86.
Lundberg, T. & Wurm, M. (2016). The formation of an LGBTQ network for psychologists in Sweden: A work in progress. Psychology of Sexualities Review, 7 (1), 29-40.
Olofsson, M. E. , Boersma, K. , Engh, J. & Wurm, M. (2014). A psychometric evaluation of the Swedish version of the Responses to Positive Affect questionnaire. Nordic Journal of Psychiatry, 68 (8), 588-593.
Traczyk, M. , Wurm, M. & Ahonen, L. (2013). "Det är ju inget vi frågar efter som psykologer": psykologers upplevelse av klienter med könsöverskridande beteende. Lambda Nordica: Tidskrift om homosexualitet, 3-4, 77-99.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Wurm, M. (2018). Understanding Comorbid Pain and Emotions: A transdiagnostic approach. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro University.

Kapitel i böcker, del av antologier

Wurm, M. & Hanner, H. (2017). Att möta samhället som hbtq+. I: Lundberg, Tove; Malmquist, Anna; Wurm, Matilda, HBTQ+: Psykologiska perspektiv och bemötande (ss. 153-168). Stockholm: Natur och kultur.
Anna, M. & Wurm, M. (2017). Föräldraskap. I: Lundberg, Tove; Malmquist, Anna; Wurm, Matilda, HBTQ+: Psykologiska perspektiv och bemötande (ss. 227-244). Stockholm: Natur och kultur.
Wurm, M. & Traczyk, M. (2017). Riktlinjer. I: Lundberg, Tove; Malmquist, Anna; Wurm, Matilda, HBTQ+: Psykologiska perspektiv och bemötande (ss. 333-338). Stockholm: Natur och kultur.
Wurm, M. (2017). Trans. I: Lundberg, Tove; Malmquist, Anna; Wurm, Matilda, HBTQ+: Psykologiska perspektiv och bemötande (ss. 137-152). Stockholm: Natur och kultur.

Konferensbidrag

Wurm, M. , Flink, I. , Tillfors, M. & Boersma, K. (2017). External and internal social factors as risk factors for the development of back/neck pain in Swedish adolescents. Konferensbidrag vid 10th Congress of the European Pain Federation (EFIC 2017), Pain in Europe, Copenhagen, Denmark, September 6-9, 2017.
Wurm, M. , Klein Strandberg, E. , Lorenz, C. , Buhrman, M. , Holländare, F. , Tillfors, M. & Boersma, K. (2016). Chronic pain and emotional problems: A replicated single case study of an internet based therapist guided treatment based on CBT principles and the Unified Protocol of transdiagnostic treatments. Konferensbidrag vid 8th World Congress of Behavioural and Cognitive Therapies (WCBCT 2016), Melbourne, Australia, June 22-25, 2016.
Wurm, M. & Boersma, K. (2016). Det senaste inom psykoterapi och smärta: Aktuellt från CHAMP: Unified Protocol online och Compassion Focused Therapy för smärtpatienter. Konferensbidrag vid Svenskt Smärtforum 2016, Jönköping, Sweden, October 20-21, 2016.
Klein Strandberg, E. & Wurm, M. (2016). When standard pain rehabilitation is not enough: A transdiagnostic internet-delivered guided CBT intervention as a secondary intervention for individuals with chronic pain and co-morbid emotional problems. Konferensbidrag vid The 8th Swedish Congress on Internet Interventions (SWEsrii 2016), Örebro, Sweden, November 11, 2016.
Anniko, M. , Wurm, M. & Boersma, K. (2014). Stressing Emotions: Emotion Focused Transdiagnostic Treatment for Work Stress. Konferensbidrag vid 44th annual conference of the European Association for Behavioral and Cognitive Therapies (EABCT 2014), The Hague, The Netherlands, September 10-13, 2014.
Wurm, M. , Edlund, S. , Boersma, K. & Tillfors, M. (2013). Comorbid social anxiety and pain: Relationship with transdiagnostic psychological processes. Konferensbidrag vid 8th congress of the European Pain Federation (EFIC 2013), 20 years of building bridges, Florence, Italy, October 9-12, 2013.

Manuskript

Samlingsverk (redaktör)

Lundberg, T. (ed.) , Malmquist, A. (ed.) & Wurm, M. (ed.) (2017). HBTQ+: psykologiska perspektiv och bemötande (1ed.). Stockholm: Natur och kultur.