Minoritetsstress och minoritetsglädje hos transpersoner

Syftet med detta projekt är att utforska transpersoners erfarenheter av minoritetsglädje, och att få en bättre förståelse för deras upplevelser av minoritetsglädje och minoritetsstress över tid. Projektet studerar hur dessa erfarenheter samvarierar med psykisk och fysisk ohälsa och livskvalitet före, under och efter en intervention.