Forskningsprojekt Ikaria – Healthy Ageing

Är det den sociala samvaron, det stressfria livet eller genetiken? Den kan ingen säga. Men faktum är att på den grekiska ön Ikaria blir invånarna riktigt gamla. Nu vill en grupp Örebroforskare undersöka varför.

Ön Ikaria i Egeiska havet sägs utmärkas av att ovanligt många invånare når en ålder över 90 år och dessutom tycks flera allvarliga folksjukdomar förekomma i låg frekvens. Inom antropologin är Ikaria en av världens 5 ”blue-zones” och där olika livsstils-, omgivnings- och genetiska faktorer antas bidra till sjukdomsfri, hög ålder 1* . Dock skiljer sig livsstils- och omgivningsfaktorer mellan olika ”blue zones” varför tydlig konsensus avseende de centrala orsakssambanden till hälsosamt åldrande ej kunnat fastslås. Viss medicinsk forskning angående främst kardiovaskulär sjukdom/kardiovaskulärt åldrande har ägt rum på Ikaria men antalet publicerade vetenskapliga artiklar är mycket begränsat 2*.


1* Poulain et al., 2004; Buettner, 2012; Stefanadis, 2013
2* Pietri et al., 2015; Siasos et al., 2013; Stefanadis, 2013; Tsiachris et al., 2011