Forskargruppen

Forskarna på gruppbild.

Ikariaprojektet är ett gemensamt disciplinöverskridande samarbetsprojekt som initierats och leds från ORU via en styrgrupp bestående av forskare från tre olika forskningsmiljöer vid Institutionen för Medicinska Vetenskaper tillsammans med grekiska kollegor. Senior projektledare är professor emeritus Nikolaos Venizelos.

Kontakt

Nikolaos Venizelos

This is an email address

 

Ledningsstruktur

Ikariaprojektet leds från ORU via en styrgrupp som fattar exekutiva beslut, ansvarar för ekonomi och utarbetar specifika vetenskapliga frågeställningar. Mer övergripande strategiska forskningsfrågor liksom kvalitetssäkring av projektet sköts av en referensgrupp med både interna och externa ledamöter.

Styrgruppen

Senior projektledare är professor emeritus Nikolaos Venizelos. Övriga medlemmar i projektgruppen är Magnus Grenegård,  Allan Sirsjö representerande forskningsmiljön Cardiovascular Research Centre (CVRC), Ignacio Rangel representerande forskningsmiljön Nutritional Gut Brain Interactions (NGBI) och Mikael Ivarsson representerande forskningsmiljön Inflammatory Response and Infection Susceptibility Centre (iRiSC).Internationella projektgruppsmedlemmar är överläkare Kalliopi Katté vid Evdylos Health Center, Ikaria samt Takis Vidalis vid National Hellenic Research Foundation (NHRF) som agerar data protection manager.

Referensgruppen

Referensgruppen kommer att ha en övergripande funktion rörande forskningsstrategiska frågor, kvalitetskontroll och uppföljning. Styrgruppen kommer kvartalsvis att avrapportera till referensgruppen.
Referensgruppen föreslås i inledningsskedet ha två representanter från ORU och en från NHRF, Grekland. Som ordförande föreslås professor Sören Andersson, prefekt vid MV och som ledamot professor Margareta Möller från institutionen för HV, chef för Universitetssjukvårdens forskningscentrum. Som representant från Grekland föreslås professor Dimitrios Kyriakidis, tidigare president vid NHRF och hedersdoktor vid Örebro universitet.

Forskare

Allan Sirsjö

Befattning: Seniorprofessor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

Profilsida: Allan Sirsjö

E-post:

Telefon: 019 301025

Rum: X2216

Mikael Ivarsson

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Mikael Ivarsson

E-post:

Telefon: 019 303268

Rum: P1411

Mikael Ivarsson

Magnus Grenegård

Befattning: Professor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

Profilsida: Magnus Grenegård

E-post:

Telefon: 019 301483

Rum: X5511

Magnus Grenegård

Nikolaos Venizelos

Befattning: Professor emeritus Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

Profilsida: Nikolaos Venizelos

E-post:

Telefon: 019 301028, 0704 942186

Rum: X2101

Nikolaos Venizelos

Ignacio Rangel

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

Profilsida: Ignacio Rangel

E-post:

Telefon: 019 303712

Rum: X2114

Ignacio Rangel