This page in English

IT-frågor som du behöver tänka på vid din forskningsansökan

När du ansöker som forskningsmedel måste du ta med det IT-stöd som projektet kommer att behöva i dina beräkningar.

Skapa ett unikt projektnamn

För att underlätta hanteringen av ett projekt är det viktigt att du etablerar ett tydligt, unikt projektnamn eller nummer som frågor kan kopplas till. 

Analysera ditt behov

Om du tänker söka finansiering för ett projekt behöver du så tidig som möjligt analysera vilka IT-tjänster du har behov av under projektet. Kontakta This is an email address om du vill ha hjälp med att beskriva behovet. 

Vissa IT-tjänster ingår i basutbudet som finns på Örebro universitet och finansieras centralt, medan andra kommer att innebära en kostnad för projektet. Det tar längre tid att få tillgång till IT-tjänster som inte ingår i basutbudet.

I basutbudet ingår:

  • HPC - beräkningskapacitet
  • Lagringstjänster
  • Insamlings- och formulärtjänster
  • Samverkanstjänster
  • Utvecklingstjänster

Meddela om projektet inte beviljas medel

Om du inte får finansiering av projektet och du har haft stöd av IT-avdelningen under ansökningsfasen, måste du meddela IT-avdelningen att projektet avslutats.

Avveckling av system kan innebära att information ska gallras och arkiveras.