Starta projekt

Medlen finns, forskningsfrågan finns. Stöd när det är dags att starta forskningsprojekt.

Några personer samlade till ett möte.

Startmöte med Post Contract

Post Contract hjälper till att säkerställa avtalsföljsamhet och kvalitetssäkra forskningsprojekt.

En hand på ett tangentbord.

Administrativt stöd

Vår uppgift är att ge ett administrativt stöd till forskargrupper, forskningsmiljöer/projekt och enskilda forskare vid Örebro universitet.

  • Administrativt stöd för forskning och forskarutbildning
  • Startmöte med Post Contract
  • Upphandling
  • Webbsidor – stöd med text och bild
  • Annonsering efter t.ex. deltagare i studie
  • Hjälp med kommunikationsplan
  • Bostäder för utländska forskare