This page in English

Din pågående forskning

Under din pågående forskning finns stöd att få i allt från sökningar efter data till skrivstöd på akademisk engelska.

Närbild på händer som skriver med penna på papper.

Stöd för hur du ska skriva

Universitetets forskare och doktorander kan få stöd i sitt skrivande under alla steg av forskningsprocessen.

Foto på person som står och letar efter böcker i en bokhylla.

Råd om hur du bäst söker

Du kan få stöd till systematiska litteratursökningar och råd hur du ska välja databaser, sökord och söktekniker.

Övriga tips och resurser