This page in English

Din pågående forskning

Under din pågående forskning finns stöd att få i allt från sökningar efter data till skrivstöd på akademisk engelska.

Närbild på händer som skriver med penna på papper.

Skrivstöd för forskare

Universitetets forskare och doktorander kan få stöd i sitt skrivande under alla steg av forskningsprocessen.

Foto två händer som blandar kemiska preparat i en skål.

Laboratoriesäkerhetshandboken

Den som arbetar vid ett laboratorium ska känna till och följa de lagar och regler som finns.

Övriga tips och resurser