This page in English

Din pågående forskning

Under din pågående forskning finns stöd att få i allt från sökningar efter data till skrivstöd på akademisk engelska.

Närbild på händer som skriver med penna på papper.

Skrivstöd för forskare

Universitetets forskare och doktorander kan få stöd i sitt skrivande under alla steg av forskningsprocessen.

Foto på fyra personer som sitter runt ett bord. på bordet står en bärbar dator.

Informationssökning för forskare

Universitetsbiblioteket ger stöd i informationssökning för forskare.

Övriga tips och resurser