This page in English

Din pågående forskning

Under din pågående forskning finns stöd att få i allt från sökningar efter data till skrivstöd på akademisk engelska.

Närbild på händer som skriver med penna på papper.

Stöd för hur du ska skriva

Universitetets forskare och doktorander kan få stöd i sitt skrivande under alla steg av forskningsprocessen.

Foto på fyra personer som sitter runt ett bord. på bordet står en bärbar dator.

Informationssökning för forskare

Universitetsbiblioteket ger stöd i informationssökning för forskare.

Övriga tips och resurser