This page in English

Ansök om forskningsmedel

Första steget i ett forskningsprojekt är att få forskningen finansierad. Här får du hjälp med det du behöver veta för att kunna attrahera extern finansiering.

En hand på ett tangentbord.

Tips för en bättre ansökan

När du söker finansiering tävlar du ofta i hård konkurrens med många medtävlare från ditt eget och andra lärosäten. Se våra tips på intranätet Inforum.

En hand som bockar i en checklista.

Checklista för ansökan

Se till att du får med alla delar när du söker forskningsfinansiering. Se våra checklistor på intranätet Inforum.

Övriga tips och resurser