Ansök om forskningsmedel

När du ska skriva din ansökan om forskningsmedel.

Fasad med skylten Örebro universitet.

Grants Office

Vi erbjuder bland annat rådgivning, strategiskt stöd, textgranskning och seminarier för dig som disputerad forskare vid Örebro universitet.

En hand på ett tangentbord.

Tips för en bättre ansökan

När du söker finansiering tävlar du ofta i hård konkurrens med många medtävlare från ditt eget och andra lärosäten. Se våra tips på Inforum (Intranät).

En hand som bockar i en checklista.

Checklista för ansökan

Se till att du får med alla delar när du söker forskningsfinansiering. Se våra checklistor på Inforum (Intranät).

Övriga tips och resurser