Grant Writing MV, HV, NT

23 november 2021 12:00 – 13:30 https://oru-se.zoom.us/j/67219286062

Generell information om att skriva finansieringsansökningar och hitta finansiärer.

I första hand vänder sig seminariet till forskare tidigt i karriären inom natur, teknik, medicin och hälsovetenskaper. Frågor inom andra områden kommer också att besvaras.

Seminariet ges av Grants Office och hålls via nätet, länk skickas till dig som anmält dig senast dagen före seminariet.

Anmäl dig hos Grants Office.

Seminariet hålls på engelska om inte alla deltagare är svensktalande.