Grant Writing humaniora och socialvetenskap

21 oktober 2021 12:15 – 13:00 https://oru-se.zoom.us/j/63493149427

Allmän information om att skriva finansieringsansökningar och hur du hittar finansiärer. Juniora forskare

Målgrupp: I första hand riktat till forskare tidigt i karriären inom humaniora och socialvetenskap men frågor om andra områden kommer också att besvaras.

Seminariet ges av Grants Office och hålls via nätet, länk skickas till dig som anmält dig senast dagen före seminariet.

Anmäl dig hos Grants Office.

Seminariet hålls på engelska om inte alla deltagare är svensktalande.